Personvernerklæringer i Oslo Røde Kors

Oslo Røde Kors samler inn og forvalter noen av dine personopplysninger. Her får du mer informasjon om hvordan vi behandler disse.

Oslo Røde Kors er et distrikt under Norges Røde Kors. Denne personvernerklæringen gjelder for hele distriktet. I de aktivitetene der det er nødvendig har vi spesifisert dette i punktet "aktivitetenes behandling av personopplysninger".

Oslo Røde Kors samler inn og forvalter noen av dine personopplysninger. I Norge er all behandling av disse opplysningene regulert av personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR).

Oslo Røde Kors ivaretar Personopplysningslovens bestemmelser på følgende måte:

Detaljer i personvernerklæringen:

Aktivitetenes behandling av personopplysninger