2 av 3 foreldre bekymret

2 av 3 foreldre til skoleelever i Oslo er bekymret for at barna er svekket sosialt eller faglig under korona. 

Tall Røde Kors har fått fra Opinion viser at 43 prosent av foreldre til skoleelever er bekymret for at perioden med stengte skoler kan ha svekket barna deres enten faglig eller sosialt. I Oslo oppgir hele 2 av 3 foreldre dette. Foreldre med lavest utdanningsnivå er de som er mest bekymret viser undersøkelsen. 

Oppskalerte leksehjelptilbudet under pandemien

Oslo Røde Kors har tilbud om fysisk leksehjelp på sine ungdomshus Fellesverkene i Oslo. Under nedstengingen måtte også disse ha antallsrestriksjoner grunnet smittevern, men Røde Kors har oppskalert det nasjonale digitale leksehjelptilbudet for å kunne imøtekomme behovene ungdommene har hatt under hjemmeskole.

Mellom 12. mars i fjor og 10. juni i år fikk den digitale leksehjelpen 18 700 henvendelser fra ungdom. Nesten dobbelt så mange ungdommer henvendte seg til leksehjelpen mellom mars 2020 og mars 2021, som i samme periode året før. 

Et sosialt møtested

I forbindelse med skolestart åpner også de fysiske leksehjelptilbudene opp igjen.

- Gratis og tilgjengelig leksehjelp er viktig for ungdommer i mange livssituasjoner. Ikke alle har nettverk av voksne de kan spørre om hjelp til skolearbeid, sier enhetsleder for Fellesverkene i Oslo og ansvarlig for leksehjelptilbudet, Geir Tønnessen.

Tilbudene finnes på Grorud, Mortensrud, Majorstua og to steder i sentrum. På leksehjelpen kan ungdommene få hjelp av frivillige voksne med skolearbeidet, men dette er også et sosialt sted tilknyttet ungdomshusene. Her kan ungdommene møtes, drive med aktiviteter og prate med trygge voksne.

- Det er klart at det året vi har hatt med nedstengninger av skole og sosiale arenaer vil prege de unge. Også i tiden fremover. Det er viktig at de som ikke kan få den faglige oppfølgingen de trenger hjemme har et sted de kan få hjelp til å mestre skolehverdagen. Men også et sted de kan trene på å være sosiale igjen, sier Tønnessen. 

Digital leksehjelp åpner 30. august.
Leksehjelp på Fellesverket Mortensrud, Grorud og Sentrum åpner 30. august.
Leksehjelp på Fellesverket Majorstua åpner 23. august.