Tre ungdommer sammen med en frivillig mann på Fellesverket

Fellesverket

Fellesverket er et aktivitetshus for ungdom. Det er et lavterskeltilbud med mange forskjellige aktiviteter. Oslo Røde Kors har fire fellesverk: Sentrum, Grorud, Mortensrud og Majorstua

Tilbudene for ungdom på fellesverkene:

 

Her finner du oss:

Fellesverket Sentrum

Aldersgrense: 15-25 år
Åpningstid på møteplassen: mandag - torsdag kl. 17-21
Adresse: Hausmanns gate 23
Tlf: 21 02 32 00
Epost: fellesverket.sentrum@redcross.no

Fellesverket Majorstua

Aldersgrense: 13-19 år
Åpningstid på møteplassen: Mandag–torsdag kl: 16-20
Adresse: Bogstadveien 76 A (ved Colosseum kino)
Tlf:  23 19 61 00
Epost: fellesverket.majorstua@redcross.no

Fellesverket Mortensrud

Aldersgrense: 13-25 år
Åpningstid på møteplassen: tirsdag–torsdag kl. 17.00 – 21.00 
Adresse: Helga Vaneks vei 2B (Det hvite huset i hagen)
Tlf: 23 19 14 10 / 909 57 208
Epost: fellesverket.mortensrud@redcross.no

Fellesverket Grorud

Aldersgrense: 13-19 år
Åpningstid på møteplassen: mandag - torsdag kl. 17.00 –21.00
Adresse: Bergensveien 4 A
Tlf: 22 80 27 00
Epost: fellesverket.grorud@redcross.no