Oslo Røde Kors bekymret for økt fattigdom 

Andelen barn i fattige familier har økt jevnt siden 2011. For mange er penger til mat og fritidsaktiviteter en stor utfordring. Oslo er den kommunen som har flest barn som lever i fattigdom.

I en FAFO-rapport for Røde Kors fremkommer det at flesteparten av barna som lever i fattigdom, bor i kommuner på det sentrale østlandsområdet, og at Oslo er den kommunen som har flest barn som lever i husholdninger preget av vedvarende fattigdom.

- Gjennom våre aktiviteter møter våre frivillige barn og unge som lever i fattigdom. Frivillige hos oss melder om mange vonde skildringer og Oslo Røde Kors er bekymret for at økt fattigdom og sosial ulikhet bare vil øke i kjølvannet av pandemien, sier daglig leder i Oslo Røde Kors, Elin Holmedal.  

Negativ utvikling

 115.000 barn i Norge lever i familier med vedvarende lavinntekt. Ifølge Statistisk sentralbyrå har andelen barn i fattige familier økt jevnt siden 2011.

Oslo Røde Kors er bekymret for at det reelle tallet vil bli høyere etter en tid hvor mange har mistet jobben, blitt permittert eller hatt hjemmeundervisning.  

I ett nytt notat har Røde Kors kartlagt oppvekstforholdene i Norge og undersøkt hvordan utviklingen med fattige barnefamilier går i Norge. Dessverre peker utviklingen fortsatt i feil retning. Vi ser systematiske forskjeller mellom barn i lavinntektsfamilier og andre barn på flere viktige områder. Det er økt risiko for mobbing, utfordringer i skolen, dårligere fysisk og psykisk helse, dårlige boforhold, hyppigere flytting og mindre vennekontakt. 

- En av de viktigste oppgavene samfunnet har, er å løfte de mest sårbare, som barnefamilier med trange og dårlige boforhold, sier Holmedal. 

Stor pågang  

Før sommeren deltok 80 barn i Barnas Røde Kors (BARK) i Oslo. Dette er et gratis aktivitetstilbud for barn i lokalsamfunnet. I våre ungdomsaktiviteter er det stor pågang, og under pandemien har vi på grunn av koronarestriksjoner tidvis måtte avvise unge i døra.  

En annen side av fattigdommen er at barn og ungdom som Oslo Røde Kors er i kontakt med ofte forteller at de er ensomme. Mange må si nei til å bli med på ting som koster penger. Røde Kors har et bredt tilbud til barn og unge i Oslo, fra leksehjelp eller samtaletilbud til fritidsaktiviteter og gode møteplasser å være.

Røde Kors-aktiviteter handler om at det skal være et fristed og et sted der foreldrene ikke trenger å gjøre mye for å følge opp. Det er ofte høye krav til foreldrenes deltakelse i andre fritidsaktiviteter. Vi ser at mange foreldre ikke klarer å innfri disse forventningene om de er alene med flere barn eller har flere jobber for eksempel.   

Dette krever Røde Kors i kampen mot fattigdom  

Røde Kors løfter fattige barnefamilier i valgkampen. Derfor har Røde Kors fire krav til partiene som nå stiller til Stortingsvalg 13. september:  

  • Øke barnetrygden for alle barn fra 0-18 år.  
  • Gi alle barn og unge tilgang til gratis fritidsaktivitet.  
  • Sikre at laget av støttespillere rundt barn og unge styrkes.  

Les også vår erfaringsrapport fra Oslo: Byens unge stemmer her.