Det kriminalitetsforebyggende arbeidet for unge i Oslo må styrkes

Oslo Kommune må spille på lag med frivilligheten for å løse utfordringene byen har med unge som gjentar kriminelle handlinger og unge på vei inn i kriminalitet.

I løpet av den siste tiden har det vært flere medieoppslag om hvordan det står til med kriminaliteten i Oslo. Det er stadig unge som er involvert i knivstikking eller skyting.

Oslo kommune foreslår å kutte 1 million kroner i støtte til Oslo Røde Kors kriminalitetsforebyggende arbeid for unge i sitt budsjettforslag for 2022.

- Oslo kommune må styrke, ikke svekke, eksisterende og dokumentert velfungerende tilbud for å hjelpe unge straffedømte og unge på vei inn i kriminalitet. Det er behov for tilbud skreddersydd denne målgruppen og det har Oslo Røde Kors gjennom Nettverk etter soning, sier daglig leder i Oslo Røde Kors, Elin Holmedal. 

Det er behov for flere forebyggende tilbud, ikke færre

I fjor fikk Oslo Røde Kors 2 500 000 kroner til sitt arbeid med kriminalitetsforebygging. I budsjettforslaget for 2022, foreslår kommunen å kutte støtten med 1 million kroner. 

- Oslo Kommune må spille på lag med frivilligheten for å løse utfordringene byen har med unge som gjentar kriminelle handlinger og unge på vei inn i kriminalitet. Det er det offentliges ansvar å ivareta denne gruppen, og ved å spille på lag frivilligheten står Oslo kommune sterkere og kan hjelpe mange flere av disse ungdommene ut av et liv med kriminalitet, sier Holmedal.

Stor etterspørsel

I løpet av de siste to årene har Oslo Røde Kors opplevd enorm pågang fra SaLTo, Konfliktrådet, Barnevernet og oppfølgingsteam, der de etterspør hjelp til oppfølging av unge. Det er særlig en utfordring de peker på: Arbeid. 

- Takket være økningen fra Oslo Kommune i fjor, fikk vi mulighet til å sette i gang med “Ung i arbeid” i 2021. Det er vårt svar på forespørsler vi har fått fra det offentlige. Vi bidrar til sysselsetting av de aller mest sårbare ungdommene som er på randsonen til en kriminell løpebane og de som allerede har fått dom/sonet.  

Prosjektet har dokumentert god effekt. Fem av seks ungdommer er allerede gjennom prosjektforløpet i 2021, der de enten er i varig arbeid eller utdanning. 

- Vi har fulgt disse ungdommene tett og laget skreddersydde tiltaksplaner. De har fått tilbud om en frivillig mentor som de har kontakt med på fritiden. Kommunen må se potensialet og erfaringen vi har gjort oss og sørge for videreføring av et effektivt tilbud, ikke strupe det. 

Avhengig av kontinuitet 

Oslo Røde Kors mener det er lite hensiktsmessig av kommunen å gi støtte til et slikt prosjekt i kun ett år. 
- Det er utrolig å se hva vi har fått til så fort, samtidig som det er lite kontinuitet dersom vi nå må legge ned dette tilbudet fordi vi ikke har driftsmidler til stillinger, avslutter Holmedal.