Få vet hvordan man utfører enkel førstehjelp

1 av 5 i Oslo tør ikke å gi førstehjelp og mange vet ikke hvordan de skal behandle sår-, brudd- og brannskader.

- Her må det et kunnskapsløft til, sier daglig leder i Oslo Røde Kors, Elin Holmedal.  

Tall fra Helsedirektoratet viser at det i 2021 skjedde cirka 124 000 ulykker som medførte personskade i Norge. De fleste av disse skjedde i og utenfor hjemmet. Brudd- og sårskader er det mest vanlige.

- Dette forteller oss hvor viktig det er å være forberedt på å utføre vanlig førstehjelp, altså håndtere bruddskader, sår- og brannskader, sier daglig leder i Oslo Røde Kors, Elin Holmedal. 

7 av 10 i Oslo trenger mer kunnskap 

I en undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Røde Kors oppgir 77 % i Oslo at de ikke har gjennomført førstehjelpskurs de siste to årene.   

Nesten halvparten av de spurte i Oslo er usikre på hva de skal gjøre ved mistanke om benbrudd. 1 av 4 er usikre ved skrubbsår med blødning og brannskader, mens 4 av 10 sier de er usikre på førstehjelp ved dype kuttskader og ved blokkering av luftveier. Litt under halvparten er utrygge på hva de skal gjøre ved hjertestans. 

- Førstehjelpskunnskap er ferskvare.  For å bli trygg på hva du skal gjøre i en akutt situasjon, må du øve, sier Holmedal. 

Gratis kurs 

I mai har derfor Røde Kors ekstra fokus på førstehjelp og frem til 16. mai tilbyr de gratis digitale førstehjelpskurs. Her kan du lære den førstehjelpen som gjelder ved de vanligste skadene, i tillegg til livreddende førstehjelp som innbefatter frie luftveier, hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter.  

- Det er viktig å lære seg den viktigste førstehjelpen. Vet du hva du skal gjøre ved de vanligste skadene og ved alvorlige ulykker, så kan du bidra til å begrense skadeomfanget og redde liv, sier Holmedal. 

Her kan du melde deg på gratis digitalt førstehjelpskurs.