Gratis førstehjelpskurs

Med litt kunnskap om førstehjelp kan du bidra til å redde liv og begrense skade.

Årets tema: Det er ikke lett å se hva det er, når noen har et illebefinnende 

Det kan være snakk om liv og død – om du ikke kan førstehjelp. Derfor er det nyttig med et gratis førstehjelpskurs, slik at du kan gjenkjenne symptomer og handle raskt. 

Gratis førstehjelpskurs mai 2023

Tusen takk til alle som deltok på digitale kurs i perioden 2.-23. mai. 

Neste runde med digitale kurs blir i løpet av høsten 2023. Datoer blir lansert på denne siden i starten av september.

Digitale førstehjelpskurs fra Røde Kors gir opplæring i enkel førstehjelp. Formålet er å gi deg trygghet i møte med skade eller akutt sykdom.

Her finner du informasjon om ulike førstehjelpstema

Har du kontroll på førstehjelpsutstyret?

Det er en viktig del av egenberedskapen å ha tilgang til førstehjelpsutstyr i hjemmet, på hytten og andre steder.

Vi har satt sammen et førstehjelpsskrin som inneholder det du trenger for å håndtere små og store skader.

Hjertestarter illustrasjon
Ta førstehjelpskurs
Noen ganger er symptomer på hjerteinfarkt ikke så tydelig som dette. Det kan du lære mer om på vårt digitale førstehjelpskurs.

Spørsmål og svar 

Røde Kors Hovedprogram 2021-2023. Samfunnsmål: Redde liv lokalt 2.1.4   Styrke befolkningens førstehjelpskompetanse og egenberedskap. Les også Røde Kors sin førstehjelpsstrategi 2021-2023.