Bli med på gratis digitalt førstehjelpskurs

I juni 2024 kan du delta på Røde Kors sine digitale kurs i psykososial førstehjelp. Kursene varer 1 time og passer for alle som vil bistå andre som havner i personlige kriser.

Påmelding

Meld deg på våre digitale kurs i psykososial førstehjelp i juni:

Dato Klokken  
Mandag 17. juni 20:00-21:00 Påmelding
Tirsdag 18. juni 13:00-14:00 Påmelding

Illsutrasjon
Illustrasjon.

Dette lærer du på kurset

  • Kjennetegn på kriser
  • 4 prinsipper for psykososial førstehjelp
  • Hvordan ta vare på seg selv som hjelper

Her finner du informasjon om ulike førstehjelpstema

Spørsmål og svar

Førstehjelpskurs og utstyr

Røde Kors Førstehjelp AS tilbyr hjertestartere og førstehjelpsutstyr til bedrifter, organisasjoner og private. 

Ved å kjøpe førstehjelpskurs fra Røde Kors Førstehjelp støtter du vårt humanitære og operative arbeid. Overskuddet tilbakeføres til lokalt Røde Kors i nabolaget hvor kurset holdes.

Se våre førstehjelpskurs til bedrifter og organisasjoner

Hjertestarter illustrasjon Vis bildetekst
Hjertestartere er enkle å bruke

 

Røde Kors Hovedprogram 2024-2026. Samfunnsmål: Redde liv nasjonalt 2b:  Styrke befolkningens førstehjelpskompetanse og egenberedskap. Les også Røde Kors sin førstehjelpsstrategi 2021-2023.