Stort behov for gratis vinterferie

Røde Kors merker at flere familier sliter økonomisk etter to år med pandemi. Henvendelser om å delta på gratis vinterferie har økt flere steder i landet. I Oslo deltar i år 38 barn og voksne.

–  Behovet for ferie er stort. Våre kontaktpersoner i hjelpeapparatet som melder familiene på ferie, forteller oss at familiene trenger et avbrekk. Uten økonomisk hjelp fra Røde Kors ville ikke familiene hatt mulighet til å dra på ferie, sier Pernille Lemming, landsrådsleder i Røde Kors Omsorg. 

Mange familier Røde Kors er i kontakt med forteller at de ikke har vært utenfor kommunene de bor i de siste to årene. 

1 av 5 har dårligere råd etter pandemien 

Hver femte har fått dårligere råd som følge av koronapandemien, kommer det frem i en fersk undersøkelse Opinion har gjennomført på vegne av Røde Kors. Røde Kors merker økt pågang til ferietilbudet etter pandemien, sammenlignet med tiden før. Behovet har alltid vært stort, men med en krevende økonomisk situasjon for mange, er det nå blitt enda tøffere for flere familier. Enkelte steder meldes det om 25 prosent flere søknader om vinterferie sammenlignet med tidligere år. 

Nesten 600 deltakere blir med på årets vinterferie i regi av Røde Kors. Sammen med om lag 80 frivillige reiser foresatte og barn sammen på vinterferier rundt omkring i landet. De frivillige gjør en betydningsfull innsats for at barn og familier får mulighet til å ha ferie sammen. 38 barn og voksne fra ni familier i Oslo deltar i år på Ferie for alle.

– Flere steder i landet ser vi nå at vi er i kontakt med nye familier som ikke har bedt om hjelp fra oss tidligere, sier Lemming. 

Vinterens strømpriser var vanskelig for mange 

Røde Kors har mange aktiviteter som er direkte og indirekte rettet mot familier med lite penger. Den største aktiviteten for denne gruppen er «Ferie for alle», hvor frivillige sørger for at barn og foreldre som ellers ikke ville hatt råd til å reise på ferie i år, får ferieopphold landet rundt. 

– Mange familier som slet økonomisk før korona, har det enda tøffere nå. Høye strømpriser i vinter har også gjort situasjonen mer krevende for mange familier, sier Lemming. 

Flere distrikter opplever et stort trykk og mange henvendelse fra skoler og barnehager. Det er offentlige instanser og hjelpeapparatet som melder inn behovene for ferietilbud gjennom Røde Kors. 

Det er ulike grunner til at familiene behøver hjelp. Noen sliter med språk, sosialt nettverk, har bostedsutfordringer eller andre hindringer. Felles for alle er at de har dårlig økonomi og ikke mulighet til å være på ferie med barna. 

– Ferieplaner og samtaler knyttet til ferieopplevelser er noe alle barn og unge snakker om på skolen, og vi ser at det er mange som ikke har muligheten til å skape ferieopplevelser på egenhånd, forteller Lemming. 

 Hva er ferie for alle? 

  • Ferie for alle er et ferietilbud til barnefamilier som ikke selv har råd til å reise på ferie.
  • Det er mange ulike årsaker til at familiene ikke har mulighet til å reise, men felles for dem er at barna ikke får de samme mulighetene som andre barn.
  • Det er ansatte i kommunen som melder familier på Ferie for alle. Minst ett av barna i familien må være i barneskolealder.
  • For Røde Kors er det viktig at hele familien får dele minner og gode opplevelser sammen. Derfor reiser hele familien sammen på ferieoppholdet.
  • Alle ferieopphold gjennom Ferie for alle ledes av frivillige i Røde Kors.