Gutt som bader på Ferie for alle

Stort behov for gratis ferietilbud med Røde Kors

Over 1600 personer fra Oslo og Viken har søkt om å få delta på Røde Kors sitt ferietilbud, Ferie for alle, denne sommeren. De rundt 900 som til nå har fått plass, har aldri før deltatt.

- Ferie for alle er et tilbud for de familiene som trenger det aller mest. Vi prioriterer de som sliter økonomisk over tid. Dette er mennesker som i utgangspunktet har det økonomisk vanskelig, og som på grunn av dyrtid har det enda mer krevende nå, sier daglig leder i Oslo Røde Kors, Elin Holmedal.

Daglig leder i Oslo Røde Kors, Elin Holmedal
- Dette ferietilbudet fra Røde Kors gir familiene en mulighet til å dra på ferie som de ikke ville hatt mulighet til ellers. Det gir et lite avbrekk i hverdagen, sier daglig leder i Oslo Røde Kors, Elin Holmedal

Hittil i år har 350 personer fra Oslo fått tilbud om gratis sommerferietilbud med Ferie for alle. I fjor sommer deltok 209 personer fra Oslo. Alle som har fått plass til nå, har ikke tidligere deltatt ved ferietilbudet til Røde Kors. Og ventelisten med deltakere som har søkt, er lang. 

Større behov enn tidligere 

Røde Kors ser en generell økning i antall søkere over hele landet. Men mer enn det, ser de at behovene blant deltakerne som søker, er større.  

- Tidligere har deltakere i stor grad kommet seg til ferieoppholdet i egen bil. Nå ser vi at gjestene i mye større grad ønsker å benytte seg av felles transport på grunn av mangel på egen bil eller fordi de ikke har råd til kollektiv transport.

Røde Kors har en rekke aktiviteter som direkte og indirekte retter seg mot familier med lite penger. En av disse er Ferie for alle, hvor frivillige sørger for at barn og foreldre som ellers ikke ville hatt råd til å reise på ferie, får ferieopphold landet rundt.  

– Dette ferietilbudet fra Røde Kors gir familiene en mulighet til å dra på ferie som de ikke ville hatt mulighet til ellers. Det gir et lite avbrekk i hverdagen, sier Holmedal.