Daglig leder i Oslo Røde Kors Elin Holmedal. Vis bildetekst
Daglig leder i Oslo Røde Kors, Elin Holmedal, mener flere eldre i Oslo bør lære seg livsviktig førstehjelp.

Eldre kan for lite om førstehjelp

Den gruppen i befolkningen som er mest utsatt for hjerteinfarkt og hjerneslag har dårlig kunnskap om symptomer. For få eldre har tatt førstehjelpskurs.

Selv om over 80 prosent av de spurte fra Oslo, i en stor undersøkelse Respons analyse har gjort for Røde Kors, kjenner til de mest kjente symptomene på hjerteinfarkt og hjerneslag, svarer bare én av tre at de kjenner til en rekke andre signaler som også kan være symptomer på hjerteinfarkt.  

Undersøkelsen er gjort i forbindelse med førstehjelpsdagen 8. mai der målet er å øke førstehjelpskunnskapen i befolkningen. 4 av 10 spurte osloborgere i undersøkelsen har ikke gjennomført førstehjelpskurs de siste fem årene. Blant eldre er tallet høyere.  

Røde Kors er bekymret for de over 65 år og synes det er urovekkende at den gruppen som er mest utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og andre livstruende hendelser ser ut til å ha minst kunnskap om symptomer.  

– Det er bekymringsverdig at så mange av de som er mest utsatt, svarer at de ikke har tatt førstehjelpskurs de siste fem årene. Mange over 65 år svarer at de ikke har tatt kurs i det hele tatt, sier daglig leder i Oslo Røde Kors, Elin Holmedal.  

I en landsomfattende kampanje for å lære flere å gjenkjenne vanlige symptomer arrangerer Røde Kors akkurat nå en rekke gratis digitale førstehjelpskurs. Så langt har mer enn 1000 personer meldt seg på kurs.  

 – Vi ser at det er et stort behov for førstehjelpskurs. Vi vet at kunnskap redder liv og vi oppfordrer spesielt eldre til å lære seg mer om symptomgjenkjenning. Ta et kurs, og du kan bli en livredder, sier Holmedal.   

Meld deg på gratis digitalt førstehjelpskurs.