Henning Haugom kopi nettside

- Alle bør kunne psykososial førstehjelp

Førstehjelp er noe mange kjenner til. Men hva gjør du når noen ikke er fysisk skadet, men har opplevd eller står i en krise?

- Psykososial førstehjelp er noe absolutt alle burde kunne, sier rådgiver i enhet for samfunnssikkerhet og beredskap i Oslo Røde Kors, Henning Haugom. 

Alle trenger å bli sett og møtt når vi har opplevd noe som har rystet oss. Vi mennesker møter mange ulike kriser i løpet av livet. Det kan være konkrete ulykker, flom eller terrorangrep. Men vi kan også oppleve kriser i livet som plutselige dødsfall, samlivsbrudd, sykdom eller selvmordsforsøk blant nære.  

- Felles kjennetegn på en krise er at den oppstår uventet og oppleves voldsom. Den er uoversiktlig og uforutsigbar, og man opplever at man mister kontroll, forteller Haugom.  

Den mindre kjente, men viktige førstehjelpen 

I forbindelse med den internasjonale førstehjelpsdagen ønsker Oslo Røde Kors å sette fokus på psykososial førstehjelp. For hvordan hjelper vi mennesker som står i eller som akkurat har opplevd en krise?  

- Psykososial førstehjelp handler om å gi den første hjelpen når du møter et menneske i krise. Det bidrar til å skape trygghet og redusere langsiktige negative konsekvenser, forklarer Haugom. 

Prinsipper for psykososial førstehjelp 

Røde Kors opererer med fire prinsippene for psykososial førstehjelp som er viktige å kunne når du møter mennesker i krise, uavhengig av årsak. 
 
- Det handler om å være nærværende og holde deg så rolig og trygg du kan. Man må også være tålmodig, oppmerksom og lytte til vedkommende, sier Haugom.  

Alle mennesker reagerer alle ulikt på kriser. Dette er viktig å være klar over når man skal hjelpe. 

- Alt fra sinne, gråt, latter, redsel og apati er normale reaksjoner på unormale hendelser.  

Og sist, men ikke minst, er det viktig å gi omsorg og praktisk hjelp. 

- Når man står midt i en krise, kan det være vanskelig å få oversikt og prioritere. Det å skjerme berørte og hjelpe med umiddelbare behov, er viktig. Det kan være så enkelt som å tilby noe å drikke eller spise, men også å kartlegge om det er andre praktiske ting som du kan hjelpe med, sier Haugom.

Gratis kurs med Røde Kors 

Røde Kors ønsker at flere skal bli trygge på å gi venner, kolleger og familie støtte i kriser og etter plutselig psykiske påkjennelser. I anledning den internasjonale førstehjelpsdagen 9. september inviterer de derfor til gratis digitalt kurs i psykososial førstehjelp. 
 
- Ved å delta på kurset, vil du bli tryggere i møtet med mennesker som har opplevd en krise, vært i eller vært vitne til en ulykke eller katastrofe, avslutter Haugom.