Våre støttespillere

Lokalt næringsliv bidrar til at frivillig aktivitet kan nå flere av de som trenger det.

Oslo_2-22_ann1.jpg    Oslo_2-22_ann2.jpg    Oslo_2-22_ann3.jpg    Oslo_2-22_ann4.jpg    Oslo_2-22_ann5.jpg    Oslo_2-22_ann6.jpg    Oslo_2-22_ann7.jpg    Oslo_2-22_ann8.jpg    Oslo_2-22_ann9.jpg    Oslo_2-22_ann10.jpg    Oslo_2-22_ann11.jpg    Oslo_2-22_ann12.jpg    Oslo_2-22_ann13.jpg    Oslo_2-22_ann14.jpg    Oslo_2-22_ann15.jpg    Oslo_2-22_ann16.jpg    Oslo_2-22_ann17.jpg    Oslo_2-22_ann18.jpg    Oslo_2-22_ann19.jpg    Oslo_2-22_ann20.jpg    Oslo_2-22_ann21.jpg    Oslo_2-22_ann22.jpg    Oslo_2-22_ann23.jpg    Oslo_2-22_ann24.jpg    Oslo_2-22_ann25.jpg    Oslo_2-22_ann26.jpg    Oslo_2-22_ann27.jpg    Oslo_2-22_ann28.jpg    Oslo_2-22_ann29.jpg