Askim Røde Kors

Askim Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Torget 14, 1830 ASKIM
Telefon
90122477
E-post
askim@ostfoldrk.no
Nestleder
Terje Haga
Leder
Kim Anthony
Nestleder
Terje Haga

Vi samarbeider med andre organisasjoner og offentlige instanser. Det er mange udekkede behov, og vi ønsker å komme i kontakt med deg som ønsker å gjøre en frivillig innsats.

Hobøl Røde Kors ble slått sammen med Askim Røde Kors pr. 9. mars 2022.

Her finner du oss på vår Facebook-side

Introduksjon til Røde Kors

Våre aktiviteter