Østfold Røde Kors

Østfold Røde Kors er representert i alle kommunene med 14 lokalforeninger.

Våre ansatte på distriktskontoret arbeider med å tilrette for lokal frivillig innsats. Østfold-kontoret ligger i Klokkergårdveien 32 på Alvim i Sarpsborg, med en filial på Røde Kors-huset i Mysen. Røde Kors sitt mandat er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. All vår virksomhet er tuftet på et felles verdigrunnlag med de sju Røde Kors- prinsippene.

Røde Kors sitt sentralbord: Tlf: 22 05 40 00

For å se hva som skjer der du bor, besøk lokalforeningenes nettsider nedenfor. Der finner du også kontaktinformasjon. Våre frivillige gjennomfører en opplæring for å bli trygg i sin rolle. Du får nærmere informasjon via din lokalforening. Se oversikt nederst på denne siden. 

Nyttig stoff: 

Kurs og opplæring

Introduksjonskurs til Røde Kors

Introduksjonskurs beredskap

Oversikt grunnopplæring

Lokalforeninger:

Vi har aktiviteter innen Omsorgsarbeid, Kvinnegruppen og Beredskapsvakt.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Sosial kontakt og nettverksarbeid og Vitnestøtte.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Beredskapsvakt, Besøk til innsatte i fengsel og Sosial kontakt og Nettverksarbeid.
Vi har hjelpekorps, beredskapsvakt, Røde Kors Ungdom, besøksvenn, visitor, latviahjelpen, matservering på mandager, våketjeneste, turgrupper og sosialgruppe.
Vi har aktiviteter blant annet innen besøksvenn, leksehjelp og formiddagstreff, besøksvenn med hund og våketjeneste.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Besøksvenn med hund, BARK (Barnas Røde Kors), Vitnestøtte, Våketjeneste og Røde Kors Ungdom.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Nettverksarbeid, Bruktbutikk, Internasjonal kvinne- og barnetreff og Barnas Røde Kors.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Beredskapsvakt, Sosial kontakt og nettverksarbeid, Besøksvenn med hund, Flerkultur og Migrasjon og Røde Kors Ungdom.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Besøksvenn med hund og Røde Kors Ungdom og Nettverksarbeid.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Besøk til innsatte i fengsel og Gatemegling.
Spydeberg Røde Kors har aktiviteter som Besøksvenn, Besøksvenn med hund og Røde Kors Ungdom.