Østfold Røde Kors

Østfold Røde Kors er representert i nesten alle kommunene med 15 lokalforeninger spredt utover Østfold.

Våre prinsipper

Røde Kors sitt mandat er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. All vår virksomhet er tuftet på et felles verdigrunnlag med de sju Røde Kors- prinsippene

Røde Kors sentralbord: Tlf: 22 05 40 00

For å se hva som skjer der du bor, besøk lokalforeningenes nettsider nedenfor. Der finner du også kontaktinformasjon. 

Våre frivillige gjennomfører en opplæring for å bli trygg i sin rolle. Du får nærmere informasjon via din lokalforening.

Velkommen! 

Om oss, inkl. Røde Kors-magasinet

Her finner du distriktsstyret, distriktsråd hjelpekorps og omsorg

Her finner du Østfold Røde Kors Facebook-side

Her finner du våre støttespillere

Kurs og opplæring

Her finner introduksjonskurs og e-læring

Kurskatalog

Her finner du aktiviteter i distriktet

Lokalforeninger:

Vi har aktiviteter innen Omsorgsarbeid, Kvinnegruppen og Beredskapsvakt.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Sosial kontakt og nettverksarbeid og Vitnestøtte.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Beredskapsvakt, Besøk til innsatte i fengsel og Sosial kontakt og Nettverksarbeid.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Beredskapsvakt, Røde Kors Ungdom, Besøksvenn, Visitor, Latviahjelpen og Mandagsdamene (Kafé) og Nettverksarbeid.
Vi har aktiviteter innen Internasjonale treff, Mor og barntreff, Formiddagstreff for pensjonister og Besøksvenn med hund.
Vi har aktiviteter blant annet innen besøksvenn, leksehjelp og formiddagstreff, besøksvenn med hund og våketjeneste.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Besøksvenn med hund, BARK (Barnas Røde Kors), Vitnestøtte, Våketjeneste og Røde Kors Ungdom.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Nettverksarbeid, Bruktbutikk, RØFF, Internasjonal kvinne- og barnetreff og Barnas Røde Kors.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Beredskapsvakt, Sosial kontakt og nettverksarbeid, Besøksvenn med hund, Flerkultur og Migrasjon og Røde Kors Ungdom.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Besøksvenn med hund og Røde Kors Ungdom og Nettverksarbeid.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Besøk til innsatte i fengsel og Gatemegling.
Spydeberg Røde Kors har aktiviteter som Besøksvenn, Besøksvenn med hund og Røde Kors Ungdom.