voksen og barn leker med vann Vis bildetekst
(Foto: Camilla Gilje Thommessen/Røde Kors)

Ferie for alle Østlandet

Ferie for alle er et gratis ferietilbud til familier med svak økonom bosatt i Akershus, Buskerud, Østfold og Oslo.

Når det er skoleferie arrangerer frivillige i Røde Kors ferie for familier som ellers ikke ville hatt råd til det. Når hverdagen er tilbake har hele familien minner å se tilbake på. 

Antall barnefamilier som lever under fattigdomsgrensa i Norge øker. Stadig flere barn vokser opp i familier som har lav inntekt. Ofte kan ikke disse barna delta på fritidsaktiviteter sammen med venner, og etter ferier har de kanskje ingen turer å snakke om.

Kriterier for å søke: 

 • Familien må ha minst ett eller flere barn i alderen 6-13 år 
 • Familien må ha hatt svak økonomi over tid, minst 3 år i Norge
 • Minst en av foreldre må kunne kommunisere godt på norsk 
 • Våre frivillige er ikke avlastere, barn med spesielle behov kan kun delta om foreldrene selv kan ivareta barnets/barnas behov (mulig å søke med egen ekstrahjelp)  

Alle søknader må gå via hjelpeapparatet i kommunene. Søknader som blir sendt direkte fra familier uten at påmelder er involvert, vil dessverre ikke bli behandlet. 

 I Østfold arrangeres det i tillegg ett ferieopphold for barn fra 7 – 12 år.  

Frivillige: 

Røde Kors trenger flere frivillige som vil gi familier gode ferieopplevelser og minner! Som frivillige i Ferie for alle kan du bli et barns beste ferieminne. Sammen med en god gjeng med andre frivillig, kan du være med på å skape innholdsrike ferieopphold.

Vi trenger frivillige til å:

 • planlegge aktiviteter under ferieoppholdene.
 • være til stede på fellestransport og bidra til en trygg og god reise til feriemålene.
 • gjennomføre utendørs fellesaktiviteter til lands og til vanns under ferieoppholdet.
 • planlegge kreative aktiviteter, brettspill og sosialt samvær på kveldstid.

For å bli frivillig må du:

 • ha fylt 18 år.
 • Levere avgrenset politiattest.
 • Gjennomføre motivasjonssamtale.
 • Oppgi referanser.
 • Gjennomføre opplæring.
 • Undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring.

Dette tilbyr vi:

 • Som frivillig i Ferie for alle blir du med i en åpen og inkluderende organisasjon.
 • Du vil få opplæring som skal gjøre deg trygg i rollen som frivillig og gi deg kompetanse for å være frivillig i Ferie for alle.
 • Som frivillig treffer du også mennesker i alle aldre som bruker fritiden sin på å hjelpe andre. Det garantere vi er meningsfylt og berikende.

Klikk her for å bli frivillig i Ferie for alle