Moss Røde Kors

Moss Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Kallumveien 3, 1524 MOSS
Telefon
69 25 30 00
E-post
post@mossrk.no
Nestleder
Nicolai Fredrik Weinstock
Leder
Geir Østborg

Moss Røde Kors benytter ekstern nettside

Ring Moss Røde Kors på 69 25 30 00 dersom du har spørsmål.