Moss Røde Kors

Moss Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Kallumveien 3, 1524 MOSS
Telefon
69 25 30 00
E-post
post@mossrk.no
Leder
Geir Andre Østborg
Nestleder
Camilla Holm Velle

Velkommen!

Kontakt oss

Moss Røde Kors benytter ekstern nettside

Her finner du oss på Moss Røde Kors Facebook-side

Her finner du Moss Hjelpekorps Facebook-side

Her finner du Moss Røde Kors Ungdoms Facebook-side

Ring Moss Røde Kors på 69 25 30 00 dersom du har spørsmål.

Våre aktiviteter: