Barnas Røde Kors i Østfold

Barnas Røde Kors er en samlebetegnelse på forskjellige aktiviteter for barn i barneskolealder.

I Barnas Røde Kors (BARK) fremmer vi moro, mangfold og mestring ute i det fri. BARK er en møteplass med aktiviteter for barn i barneskolealder og skal være en arena for sosial og kulturell inkludering.

Aktivitetene i BARK har et stort spenn og varierer etter hvor man bor. De fleste aktivitetene foregår utendørs, der barna lærer hvordan de kan bruke nærmiljøet sitt på en trygg og aktiv måte. Vi legger til grunn et tydelig folkehelseperspektiv ved at barna styrker sin selvfølelse gjennom å ta gode valg for egen helse og sosiale hverdag. I BARK legges det til rette for gode mestringsopplevelser og utvide sosiale nettverk. I tillegg lærer barna om medmenneskelighet i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.
Det vil alltid minimum være to frivillige ledere tilstede i aktiviteten.

Hva forventer vi:

Deltakende barn/unge må vise hensyn og respektere andre.
Som leder må du være en trygg voksen som møter barn og unge med omsorg, respekt og tid. Du skal bidra til å skape gode opplevelser og trygge rammer i barn og unges hverdag.

Krav:

Tilbudet er for barn mellom 6-13 år.
Som leder må du være over 18 år og levere begrenset politiattest samt underskrive etikk- og taushetserklæring.

Minimum opplæring:

For barn/unge: ingen opplæring.
For ledere: Introduksjon til Røde Kors, Grunnkurs førstehjelp, Grunnkurs psykososial førstehjelp og temakurs oppvekstaktiviteter.

Du finner oss i: