Personer i beredskap Vis bildetekst
(Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors)

Bli beredskapsvakt i Østfold

Røde Kors er til stede i lokalsamfunn over hele landet - før, under og etter en krise.

Som Røde Kors Beredskapsvakt vil du bli varslet ved større hendelser i distriktet vårt. Oppgavene vil kunne variere, men felles ved alle hendelsene er at Røde Kors stiller med ekstra hender, hoder og hjerter der samfunnets ressurser ikke strekker til.

Hva forventer vi:

Du må være forberedt på å hjelpe andre når en større hendelse rammer lokalsamfunnet samt delta på øvelser lokalforeningen arrangerer. Mens vi er i beredskap er det fint om du er frivillig i en av våre andre aktiviteter.

Krav:

Medlemskap i Røde Kors, samt underskrive etikk- og taushetserklæring.

Minimum opplæring:

  • Introduksjon til Røde Kors
  • Grunnkurs førstehjelp
  • Grunnkurs psykososial førstehjelp
  • Røde Kors som beredskapsorganisasjon.

Hvor finner du oss: 

Alle lokalforeningene i Østfold
Ta kontakt med din lokalforening eller ved å sende en e-post til beredskapsvakt@ostfoldrk.no

Informasjon om beredskapsvakt