Lokalene til Fellesverket 1016 Vis bildetekst
(Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors)

Dagsverket – et prosjekt på Fellesverket 1016

Målgruppen er ungdom mellom 15-25 år som står i fare for å droppe ut av skolen, eller allerede er utenfor skole og arbeidsliv.

Lokasjon:

Fellesverkets lokaler ligger i St. Mariegate 70 (i gågata i Sarpsborg sentrum).

Åpningstider:

Mandag, tirsdag og torsdag kl 9.00 – 14.00 (deretter holder Fellesverket åpent for all ungdom mellom 13-25 år fram til kl 20:00, og du er velkommen til å tilbringe ettermiddagen også hos oss). Sjekk gjerne ut Fellesverket på Snapchat (fellesv1016), Facebook (Fellesverket 1016) og Instagram (fellesverket1016) for å se hva som skjer på ettermiddags- og kveldstid.

Dagsverket har mulighet til å holde åpent fem dager i uken hvis det blir behov for det.

Lyse og fine lokaler
(Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors)

Dagsverkets rolle:

Dagsverket et et frivillig lavterskeltilbud. De voksne på Dagsverket har erfaring med ungdommer som har forskjellige utfordringer – men de er ikke ansatt i Dagsverket for å være lærere eller terapeuter. De skal være trygge og forutsigbare voksne, og gode rollemodeller for ungdommene. Ungdommene skal være med å påvirke sin egen hverdag og bidra til at alle får en god dag på Dagsverket.

Kontaktpersoner:

1-Svanhild 2023-001
Svanhild Engen
Aktivitør
E-post
svanhild.engen@redcross.no
Mobil
901 58 597
Hanne R nytt bilde 2024
Hanne Rosbach
Gruppeleder
E-post
hanne.rosbach@redcross.no
Mobil
951 79 867

Dagsverket tilbyr:

Dagsverket skal gi støtte og veiledning og bidra til meningsfull aktivitet for ungdommer, sammen med andre ungdommer og trygge, forutsigbare voksne.

Forutsigbarhet:

For å skape forutsigbarhet bruker vi ukeplaner og dagsplaner. Hver dag starter med frokost med morgenmøte (gjennomgang av hvilke ungdommer og voksne som er tilstede, hva som skal skje i løpet av dagen, ansvarsfordeling og inngåelse av avtaler). Deretter går ungdommer og voksne til individuelle og/eller gruppeaktiviteter, etter egen plan som ungdommen har vært med på å lage.

Vi forbereder og spiser lunsj sammen, og avslutter hver dag med en oppsummering av dagen og forberedelser til neste dag eller neste gang vi sees. Ungdommene skal være kjent med hvilke forventninger som stilles til dem og til gruppa som helhet, og de skal møte kjente og trygge voksne hver dag.

Fine lokaler i Sarpsborg
(Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors)

Mestring:

For å skape opplevelse av mestring skal Dagsverket ha en kombinasjon av gruppeaktiviteter og individuelle aktiviteter som er tilpasset hver enkelt ungdoms nivå, behov og interesser. Ungdommene er med på å sette mål for seg selv og utforme innholdet i sitt tilbud på Dagsverket.

Fellesskap:

Alle måltider skal i hovedsak tilberedes og inntas i fellesskap. Det vil bli gitt tilbud om å delta i flere ulike gruppeaktiviteter, både i Fellesverkets lokaler og i nærmiljøet.

Variasjon:

Ungdommene inviteres til å gi innspill til hva slags aktiviteter vi skal gjøre på Dagsverket. Det kan for eksempel være bedriftsbesøk, skolebesøk, kurs i jobbsøking og jobbintervju, cv-skriving, gatemegling/konfliktverksted, trening/fysisk aktivitet inne og ute, friluftsliv, turer i nærmiljøet, musikk, kunst og håndverksaktiviteter, brettspill, podcast-innspilling også videre. 

Vi holder åpent i skolens ferier. Ungdommene vil kunne få mulighet til sommerjobb på Fellesverket.