Frivillige i tingretten. Vis bildetekst
(Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors)

Vitnestøtte i Østfold

En frivillig vitnestøtte gir først og fremst medmenneskelig støtte til den som skal vitne.

Den frivillige kan være en samtalepartner for vitnet både før og etter vitneforklaringen. Vitnestøtten gir kun bistand til vitner mens de er i domstolens lokaler og bistanden avsluttes når vitnet forlater domstolen.

Å ha opplevd eller ha vært vitne til en kriminell handling kan være skremmende. Å skulle vitne etterpå om det som har skjedd vil ofte føles både ubehagelig og vanskelig. En vitnestøtte kan være til verdifull hjelp i en slik situasjon.

Hva forventer vi:

Være en beroligende samtalepartner. Ha mulighet til frivillig arbeid på dagtid ca 2 dager pr måned.

Krav:

Over 18 år, ha plettfri vandel og bli godkjent av lokal domstol. Som frivillig kan du ikke være ansatt i domstolene, politiet eller kriminalomsorgen. Du må underskrive etikk- og taushetserklæring.

Minimums opplæring:

  • Introduksjon til Røde Kors
  • Grunnkurs førstehjelp
  • Grunnkurs psykososial førstehjelp og temakurs vitnestøtte.

Hvor finner du oss:

Tingrettene i Fredrikstad, Moss og Sarpsborg

For mer informasjon om vitnestøtte, klikk her.

For spørsmål, kontakt: 

Laila Walheim
Laila Walheim
Rådgiver
Kontorsted
Sarpsborg
E-post
laila.walheim@redcross.no
Mobil
951 42 889