Velkommen til årsmøte i Østfold Røde Kors

Distriktsstyret i Østfold Røde Kors inviterer til årsmøte på Scandic Brennemoen i Mysen lørdag 15. april.

Påmelding

Alle som skal delta på årsmøte må melde seg på via denne lenken.  Påmeldingsfrist var fredag 20. mars. Merk at påmelding må være avklart med lokalforeningsleder (gjelder deltakere fra lokalforeninger). Påmelding er bindende. Ved avmelding vil lokalforeningen allikevel faktureres for oppholdet.

Innkalling og sakspapirer iht. Norges Røde Kors lover sendes ut med minst 21 dagers frist.  

Følgende har stemmerett ved valg av distriktsstyret, kontrollkomité og valgkomité m.m.

 • Distriktstyremedlemmer
 • Distriktsrådsmedlemmer
 • Leder ELLER nestleder i lokalforening
 • Leder ELLER nestleder i lokalrådene
 • Andre delegater som leder har utnevnt som stedfortreder.

Dersom verken lederen eller nestlederen kan møte, kan distriktsstyret gi dispensasjon fra denne bestemmelsen (ref. §12, Lover for distriktene i Røde Kors). Hvis det er andre enn leder/nestleder som skal ivareta rollen som delegat, informer oss om dette innen 25. mars via e-post: henrik.saterdal@redcross.no

Følgende har stemmerett ved valg på distriktsråd omsorg:

 • Røde Kors Omsorg: Leder OG nestleder av alle lokalråd Røde Kors Omsorg

NB! Dersom lokalforeningsstyret ivaretar rollen som lokalråd, kan styret oppnevne delegat(er) fra respektiv(e) avdeling(er). Dette bør være medlemmer i lokalforeningsstyret.

Innstilling d-råd omsorg

Årsmøtedokumenter 2023 for Østfold Røde Kors

Lover for Østfold Røde Kors

For program og annen informasjon, klikk her

Priser

 • Overnatting fredag - lørdag (fullpensjon, 2180,-)
 • Overnatting Fredag - søndag (fullpensjon, 4270,-)
 • Overnatting lørdag - søndag (fullpensjon, 2780,-)
 • Årsmøtehelg uten overnatting (lørdag og søndag, 1380,-)
 • Kun deltakelse lørdag (dagpakke, 690,-)
 • Kun deltakelse søndag (dagpakke, 690,-)

Program: