Glade gatemeglere Vis bildetekst
Foto: Lene Østergaard/ Røde Kors

Gatemeglere som gjør en forebyggende jobb

Denne gjengen har nå gått to uker på kurs for å kunne bli Gatemeglere og gjøre en forebyggende jobb inn mot ungdom. Mange av disse blir aktive i Østfold, og de ønskes hjertelig velkommen.

Formålet med Gatemegling er å forebygge vold og konflikt blant unge mennesker. Dette foregår gjennom opplæring av ungdom, der de tilegner seg konkrete verktøy for håndtering av egne konflikter, og i tillegg lærer å megle, slik at de kan bidra konstruktivt inn mot andres konflikter. Gatemegling er forebyggende på den måten at ungdom selv håndterer egne konflikter på lavt nivå, før konfliktene eskalerer til mer omfattende voldsbruk og gruppemotsetninger.

Frivillige i Gatemegling får gleden av å jobbe med ungdommer, og en unik mulighet til å lære og videreutvikle din kompetanse når det gjelder kommunikasjon og konflikthåndtering. Du vil få tilbud om ulike kurs og oppfølging, og du blir del av et større Røde Kors miljø med mange ulike aktivitetstilbud.

Som Gatemeglingsinstruktør leder du verksteder for ungdom som ønsker opplæring i ikkevoldskommunikasjon og konflikthåndtering. Verkstedene består av praktiske øvelser, lek og refleksjon skaper instruktører og deltakere erfaringer og lærdom.

For mer informasjon: 

Les mer om aktiveten her 

Kursdeltakere Gatemegling
Foto: Lene Østergaard/ Røde Kors