Røde Kors lokaler Vis bildetekst
FORNØYDE: F.v. Carola Becher Ruud (nasjonal fagansvarlig for kriminalitet og rus i Røde Kors), Ole Hansen (distriktsråd omsorg i Østfold) og visitorene Marit Jørgensen og Barbro Johansen i Gressvik Røde Kors. (Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors)

Fellesskap og førstehjelp i Ravneberget fengsel

Røde Kors er stolte over å ha frivillige over alt. Nå også i Ravneberget fengsel hvor innsatte trår til for å spre kunnskap om førstehjelp og bedre både fysisk og psykisk helse i fengselssamfunnet.

Tirsdag 21. november var det markering og offisiell åpning av «Fellesskap og førstehjelp» i Sarpsborg. Prosjektet har som mål å skape helsefremmende fengsler. Fire innsatte har nå fått opplæring og er i full gang med å planlegge sosiale aktiviteter og helseprosjekter i fengselet. 

– I fengselet rekrutteres innsatte som Røde Kors frivillige. De får opplæring og verktøy for å kartlegge behov, planlegge og gjennomføre helsefremmende tiltak og prosjekter, forteller Carola Becher Ruud, nasjonal fagansvarlig for kriminalitet og rus i Røde Kors.

Hun legger til at dette styrker de innsattes evne til å hjelpe seg selv, ta kontroll og påvirke beslutninger som angår dem og deres liv i fengselet.

– «Fellesskap og førstehjelp» gir innsatte mulighet til å skape positiv endring for seg selv der de er og gi dem ferdigheter som de kan ta med seg etter løslatelsen.

Fornøyde frivillige på gruppebilde
Nina (f.v.) og Ewy har akkurat klippet snora til det nye Røde Kors kontoret i fengselet og er godt fornøyde med markeringen. (Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors)

Prosjektet ble startet som en pilot i Verdal fengsel og Stavanger fengsel i 2020. Deretter ble dette etablert i Bredtveit, Åna og nå Ravneberget.

Den 21. november var det både snorklipping og markering med alle innsatte, ansatte og samarbeidspartnere. I tillegg var også frivillige i Gressvik Røde Kors, fengselsledelsen, Kriminalomsorgsdirektoratet og ansatte i Røde Kors til stede. 

FAKTA:

Fellesskap og førstehjelp har sin bakgrunn i en modell kalt «Community Based Health and First Aid» (CBHFA) som er en internasjonal modell utviklet av den internasjonale Røde Kors og Halvmåne forbundet. Tilnærmingen gir frivillige i lokalsamfunn kunnskap om hvordan de kan hjelpe seg selv og de rundt seg med helserelaterte utfordringer. Ved å gi lokalsamfunn enkle verktøy, blir de i stand til å ta kontroll over sin egen helsesituasjon og håndtere sine og lokalsamfunnets helsebehov. Målet er å skape sunne, robuste lokalsamfunn.

Stolte av dette

Ole Hansen i distriktsråd for omsorg i Østfold Røde Kors var også med på markeringen denne dagen. 

– Frivilligheten utgjør bærebjelken i Røde Kors sitt arbeid, hvilket prosjektet «Fellesskap og førstehjelp» er et synlig bevis på. Vi er veldig stolte av å være en viktig del av dette prosjektet sammen med Kriminalomsorgen, sier han.

Han retter en stor takk til Gressvik Røde Kors som har stilt med ressurser og sørget for opplæring. 

Personer i prat i det nye lokalet
F.v. Nina Olsen (NAV), Ann Kristin Rangøy (fengselsprest), Ewy, Carola Becher Ruud (nasjonal fagansvarlig for kriminalitet og rus i Røde Kors) og Nina snakker om det nye lokalet. (Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors)

– Tusen takk til ledelsen i fengselet som har vært veldig positive. Og ikke minst tusen takk til de fire innsatte som vi nå ønsker hjertelig velkomne inn i Røde Kors-familien. Vi gleder oss til å følge det videre og det meget viktige arbeidet, avslutter Hansen. 

En viktig sak 

– Dette her synes jeg er et fantastisk godt tilbud, spesielt ettersom det er drevet av innsatte selv. Det gir mye mer initiativ til resten av gruppa og at de får lov til å ha kontor og føle at dette er en viktig sak å drive med. Som Heidi Bottolfs (i Kriminalomsorgsdirektoratet) sa: Det er et kinderegg – tre gode ting i ett, sier Mette Fredriksen, driftsjef hos Ravneberget fengsel.

Ole Hansen prater
Ole Hansen i distriktsråd for omsorg i Østfold Røde Kors. (Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors)
Kake til alle
(Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors)
Avdelingsdirektør som prater
Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet. (Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors)
Driftsjef prater
Mette Fredriksen, driftsjef på Ravneberget fengsel. (Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors)
Det nye kontoret er flott.
(Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors)