Bryne Røde Kors

Bryne Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter. Vi har aktiviteter innen bl.a. innen Hjelpekorps, Sanitetsvakt, RØFF, Besøkstjeneste, Besøkshund

Adresse
Arne Garborgsveg 36, 4344 BRYNE
E-post
brynerodekors@gmail.com
Leder
May Karin Tegle Time
Nestleder
Ann Kristin Straume

Kontakt oss

Utleie av hytte Stavtjørn

Utleie av Røde Kors-hus

Bryne Røde Kors Grasrotfond

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du  Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side