Bryne Røde Kors

Bryne Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter. Vi har aktiviteter innen bl.a. innen Hjelpekorps, RØFF, Besøkstjeneste, Leksehjelp

Adresse
Arne Garborgsveg 36, 4344 BRYNE
E-post
bryne@rodekors.org
Nestleder
Ann Kristin Straume
Leder
May Karin Tegle Time

Kontakt oss

Utleie av hytte Stavtjørn

Utleie av Røde Kors-hus

Bryne Røde Kors Grasrotfond

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du  Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Aktiviteter i Bryne Røde Kors