Sola Røde Kors

Sola Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Stangelandsvegen 26, 4051 SOLA
Telefon
91626659
E-post
rodekorssola@gmail.com
Leder
Trond Mæland
Nestleder
Anita Almås Høyvik
Aktiviteter i Sola Røde Kors