Sola Røde Kors

Sola Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Stangelandsvegen 26, 4051 SOLA
Telefon
91626659
E-post
rodekorssola@gmail.com
Nestleder
Oddvar Høyland
Leder
Torfinn Bøe Henriksen
Aktiviteter i Sola Røde Kors