Askvoll sentrumshamn Vis bildetekst
Askvoll sentrumshamn. Foto: Johnny Søreide

Askvoll Røde Kors

Askvoll Røde Kors mobiliserer i dag sine frivillige gjennom omsorgsaktivitetar. Vi jobbar i tillegg med å etablere eit hjelpekorps, og med di hjelp kan vi realisere draumen. Bli med. Bli frivillig!

Adresse
6980 ASKVOLL
Telefon
90730006
E-post
vigdis@nordei.de
Leder
Vigdis Løberg
Nestleder
Ingunn Nessen

Røde Kors har som føremål å avdekkje, hindre og lindre naud.

I Askvoll Røde Kors arbeider vi mot dette målet lokalt, ved å gje eit tilbod om sosial kontakt og medmenneskeleg støtte til dei som treng det. Vil du vite meir om kva det inneber i praksis? Les om aktiviteten «Besøksvenn» i menyen under, eller sjå artiklane om "Varme gåver fra Askvoll Røde Kors" og "Rørande sommarfest" på Askvollheimen, som døme på noko av det vi driv med. Besøk gjerne Facebook-sida vår òg.

Vil du engasjere deg i Røde Kors? Vi ønskjer å etablere eit lokalt hjelpekorps, og har eit stort behov for frivillige. Ditt bidrag vil vere uvurderleg. Sjå i menyen under for meir informasjon om hjelpekorps.

Som frivilleg kan du delta aktivt i Røde Kors sitt arbeid, og føle på gleda ved å hjelpe andre. Ikkje tid, seier du? Kva med eit medlemskap? Som medlem gjer du arbeidet vårt mogleg gjennom di støtte. Eit ordinært medlemskap kostar 300 kroner pr. år, eller 150 kroner for deg som er under 26 år.

Våre aktivitetar.