Røde Kors-flagget vaier i vinden.

Fjaler Røde Kors

Fjaler Røde Kors mobiliserer i dag sine frivillige gjennom omsorgsaktivitetar. Me ønskjer i tillegg å etablere eit hjelpekorps, og til det treng me di hjelp?

Adresse
Åsnesvegen 67, 6969 STRAUMSNES
Telefon
91172164
E-post
joaasnes@online.no
Leder
Jofred Åsnes
Nestleder
Tone-Iren Nedrebø
2019-09-24-1529-Bente_Liabø_Thorsen-16
Bente Liabø Thorsen er besøksvenn med hunden Zelda. Foto: Henning Hellebust.

Røde Kors har som føremål å avdekkje, hindre og lindre naud.

Her i Fjaler jobbar me mot dette målet ved å gje eit tilbod om sosial kontakt og medmenneskeleg støtte. Dette gjer me gjennom eiga aktivitet, og i samvirke med andre aktørar. Les om vår aktivitet «Besøksvenn med hund» i menyen under.

Fjaler Røde Kors har ambisjonar om å starte eit eige Hjelpekorps, slik at me står rusta om ei ulukke eller krise skulle oppstå. Skal me få dette til, treng me fleire frivillige. Kunne det vere noko for deg? Sjå i menyen under for meir informasjon om Hjelpekorps.

Som frivillig kan du delta aktivt i Røde Kors sitt arbeid, og føle på gleda ved å hjelpe andre. Ikkje tid, seier du? Kva med eit medlemskap? Som medlem gjer du arbeidet vårt mogleg gjennom di støtte. Eit ordinært medlemskap kostar 300 kroner pr. år, eller 150 kroner for deg som er under 26 år.

Våre aktivitetar.