Om Flora Røde Kors

Lokalforeininga har si verksemd i Flora kommune. Aktivitetane vert i hovedsak styrt frå Røde Kors sitt hus i Florø.