Arv eller gåve til Røde Kors?

Av og til vert vi kontakta av publikum som ønskjer å gje gåver til Røde Kors. Nedanfor kan du lese korleis ein kan gå fram.

Hvis det er ønskeleg å gje minnegåver eller testamenterte gåver til Flora Røde Kors fins det skildring og hjelp til dette her.

Viss minnegåva eller den testamentariske gåva ønskes gitt direkte til Flora Røde Kors må dette merkast tydelig og varsles på giver@redcross.no.

Ved å kun oppgi Røde Kors som mottaker av gåve/arv vil gåva tilfalle Norges Røde Kors og ikkje det lokale arbeidet i Flora Røde Kors