Flora Røde Kors Vis bildetekst
Flora Røde Kors Hjelpekorps gjør seg klar til barnas dag på Furuholmen

Flora Røde Kors

Vil du å engasjere deg lokalt? Flora Røde Kors tilbyr ei rekke aktivitetar i nærmiljøet. Ta kontakt om du ønskjer ei aktiv fritid, og samstundes vere til stades for dei som treng støtte og hjelp.

Adresse
Nonskarvn. 1, 6905 FLORØ
Telefon
90534044
E-post
flora@rodekors.org
Leder
Gunvor Lysne Fjellro
Nestleder
Alvdis Solvang
Bjargar2
Flora Røde Kors Hjelpekorps øver på sjøredning. Foto: Henning Hellebust.

Vårt mandat

I Flora Røde Kors arbeider vi med sikte på å forebygge og respondere for å redde liv, trygge lokalsamfunn for barn og unge, og gje tilbod om sosial kontakt og støtte til dei som treng det. Vil du vite meir om kva det inneber i praksis? Les om dei ulike aktivitetane våre i menyen under, eller besøk Flora Røde Kors si Facebook-side.

Frivilligheit har ikkje berre ein positiv effekt på samfunnet. Menneske som arbeider frivillig, er beviseleg lykkelegare enn andre. Som frivillig kan du engasjere deg aktivt og føle på gleda ved å hjelpe andre.

Møteplass kvinner2 (3)
"Sosial møteplass for kvinner på dagtid". Foto: Torun Lucassen.

Alternativt kan du bli medlem, og på den måten mogleggjere vårt arbeid gjennom di støtte. Det gjer godt, det òg. Eit ordinært medlemskap kostar 300 kroner pr. år, eller 150 kroner for deg under 26 år.

Om Flora Røde Kors

Flora Røde Kors sine aktivitetar: