Øvelse i skårredning med Luster, Hafslo og Sogndal Røde Kors Hjelpekorps. Foto: Rune Rajendram Vis bildetekst
Øvelse i skårredning med Luster, Hafslo og Sogndal Røde Kors Hjelpekorps. Foto: Rune Rajendram

Luster Røde Kors

Våre frivillige driv omsorgsaktivitetar og rednings- og beredskapsarbeid for å hjelpe, trygge og støtte menneske i lokalsamfunnet. Med deg på laget kan me hjelpe endå fleire.

Adresse
Røslebakkane 50 B, 6868 GAUPNE
Telefon
47013690
E-post
mailtogoldmann@yahoo.no
Leder
Linda Goldmann
Nestleder
Helge Stølen
redning (2)
Hjelpekorpset på øving. Foto: Luster Røde Kors.

I Luster Røde Kors har me eit mål om å forebygge og respondere for å redde liv, trygge lokalsamfunnet og gje tilbod om sosial kontakt og støtte til dei som treng det. På mange område samarbeider med me med Hafslo Røde Kors, vel vitande om at me saman vert sterkare.

HHafslodamene (2)
Besøkstenesta i Haslo har song og trim på Hafslo omsorgssenter. Foto: Per Jørgen Loen.

Vil du vite meir om kva me gjer i det daglege? Les om aktivitetane våre i menyen under, eller besøk våre Facebook-sider.

Her finn du:
Luster Røde Kors si Facebook-side.
Luster Røde Kors Hjelpekorps si Facebook-side.
Luster Røde Kors Omsorg si Facebook-side.

Hafslo Røde Kors Hjelpekorps si Facebook-side.

Kunne du tenke deg å bli frivillig i Luster Røde Kors?
Frivilligheit har ikkje berre ein positiv effekt på omgivnadene. Frivillige er beviseleg lykkelegare enn andre. I Luster Røde Kors vert du del av eit levande og aktivt miljø, samstundes som du får føle på gleda ved å hjelpe andre.

Familiedag2 (2)
Familiedag i samarbeid med Luster frivilligsentral. Foto: Luster Røde Kors.

Ikkje tid, seier du? Kva med å bli medlem i Luster Røde Kors, og på den måten mogleggjere vårt arbeid gjennom di støtte? Eit ordnært medlemskap kostar 300 kroner pr. år, eller 150 kroner for deg under 26 år.

Våre aktivitetar.

Hjelpekorps

Besøksvenn

Open kafé

Familiedag

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler