Kursplan Sogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps

Hjelpekorpskurs

Velkomen til kurs og samlingar i regi av Sogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps!

Er du heilt ny, gå til ei eiga side med grunnopplæringa du treng for å bli godkjent hjelpekorpsar og delta på aksjon. 

Nedanfor finn du planlagde fagsamlingar og kurs. For å delta på desse må du ha gjennomført grunnopplæringa i hjelpekorpset. Avklar med di lokale korpsleiing før du melder deg på.

Kurs i operativ vegleiing (KOV) ID 62817

2021-05-08_08-33-12_erdal (2021_06_11 06_00_46 UTC)

Kurset er retta mot dei med kompetanse på eit vidaregåande nivå innan operative fag i hjelpekorpset med interesse for eller ynskje om å bli veileder.

Førde, 23.-25. september

Informasjon / påmelding 

Før du blir godkjent hjelpekorpsar og kan delta på aksjon, skal du få skikkeleg god opplæring. Dette er er grunnopplæringa i hjelpekorpset: