Organisasjonskart over de ansatte på distriktskontoret i Vestfold og Telemark

Dette er oss

Røde Kors Telemark sine frivillige er nå under Vestfold og Telemark Røde Kors på distriktskontornivå. Slik er vi organisert.

Vestfold og Telemark Røde Kors er nå organisert med tre enheter. Enhet for frivillighet, Enhet for organisasjon og styring og Enhet for Fellesverk og prosjekter.

Daglig leder heter Tone-Merete Hansen og hun deler seg mellom de to kontorlokalene i Melkeveien 13 i Porsgrunn og Tollbodgata 14 i Tønsberg.

Hun har ansvar for ledelse, strategi og styring, arbeidsmiljø og arbeidsgiveransvar, rekruttering og kompetanseutvikling for ansatte, representerer DK Vestfold og Telemark utad, distriktsstyrene samt at hun har ansvar for overordnet beredskap.

Les mer om henne her

Kommunikasjonsenheten består av Kjersti Veel Krauss og Bjørn Hjalmar Andersen. De driver med alt av kommunikasjonsarbeid, er med å påvirker rammebetingelser, kontakt med media, støtte til lokalforeninger og påvirkningsarbeid. 

Enhet for frivillighet

Enhet for frivillighet ledes av Kristin Gjelstad. De er delt inn i organisasjon og fag. Under organisasjon ligger lokalforeningskontakt, planlegging og tilrettelegging av aktiviteter/humanitære programmer, støtte til lokalt beredskapsarbeid, evaluering og læring og generell tilrettelegging for råd, utvalg og ressursgrupper.

Under fag-delen ligger ansvar for tilrettelegging for omsorg (barn, unge og eldre, sosiale nettverk og migrasjon), hjelpekorps og beredskap og Ung i Røde Kors.

Organisasjonskart frivillighet
Oversikt over de ansatte som skal bistå frivilligheten.

Enheten for organisasjon og styring

Enheten for organisasjon og styring har det overordnede organisasjonsansvaret og ledes av Ellen Grønlid. Enheten jobber med økonomistyring og regnskap, handlingsplaner, budsjett og årshjul, søknader og tilskudd, rapportering og styringsgrunnlag, organisasjonsutvikling og oppfølging, opplæring, verktøy for evaluering og læring, rekruttering og mottak, IKT/Digitalisering, de skal tilrettelegge for distriktsstyrene, være støtte for daglig ledelse av lokalforeninger, oppfølging av lover og regler, støtte Kontroll- og valgkomité, administrasjon og kontordrift/eiendom.

Organisasjonskart over ansatte som jobber med organisasjon og styring
Organisasjonskart over ansatte som jobber med organisasjon og styring.

Enheten for Fellesverk og prosjekter

Enheten for Fellesverk og prosjekter ledes av Tonje Skåte Pettersen og jobber med alle fellesverkene i distriktet. I tillegg har de overordnet ansvar for aktiviteter og administrasjon, kontordrift/eiendom, Gatemegling og Familietid.

Organisasjonskart over de ansatte som bistår frivillige i Fellesverk og prosjekter
Organisasjonskart over de ansatte som bistår frivillige i Fellesverk og prosjekter