En mann står på en oversvømmet vei som nå er blitt en elv. Det er masse kvist og kvast som er vasket opp på elvebredden. Vis bildetekst
Ekstremværet Hans vist hvor sårbare vi er i møte med ekstremvær. Foto: Røde Kors/Liv Berit Karlsen

- Stolt av å være del av beredskapen

Når krisen rammer, er frivillig beredskap helt avgjørende. Simon Jacobsen og Annie Sti fra Skien Røde Kors var to av de frivillige som hjalp til under ekstremværet Hans.

- Det å med egne øyne få se hvor alvorlig ekstremværet faktisk var, har gjort inntrykk. Det var en spesiell opplevelse å være der, selv om jeg skjønner at det var mye roligere da jeg var der enn de første kaotiske dagene, forteller Simon Jacobsen i Skien Røde Kors Hjelpekorps.

Jacobsen bidro som frivillig da Ringerike og Hole Røde Kors ba om bistand fra Telemark Røde Kors og totalt sto 150 frivillige fra Telemark klare med seg selv, sine kunnskap og ulike typer utstyr. I alt har rundt 800 frivillige fra 60 ulike lokalforeninger bidratt i ukene som hendelsen pågikk.

Som frivillige bidro Jacobsen og Sti med småoppdrag i sentrum av Hokksund. De hjalp for eksempel evakuerte personer med å få hentet medisiner og andre viktige ting fra husene sine. I tillegg overvåket de rasområder og hjalp til med å svare på spørsmål fra evakuerte.

Ekstremvær
Aldri før har så mange lokalforeninger fra Røde Kors deltatt på en og samme hendelse. Foto: Liv Berit Karlsen/Røde Kors

Gledesscenene

Kvelden Sti hadde vakt, fikk mange evakuerte beskjed om at de skulle få flytte tilbake. Hun ble dermed vitne til mange rørende scener. Hun forteller blant annet om en en mann hun ga beskjed om at alle fra et område skulle få flytte hjem. Han jublet og ropte: "Endelig er jeg kvitt henne!" Det viste seg at det var svigermoren som da skulle få flytte tilbake. Hun hadde bodd hos dem i seks dager og han var nå overlykkelig over å få tilbake litt privatliv. Sti ler, men blir fort alvorlig igjen.

- Det som gjorde mest inntrykk var å høre de personlige historiene. Noen fortalte at de i en periode var redde for at hele Hønefoss sentrum måtte evakueres. Stakkars mennesker. Dette var flere dager etter flomtoppen og det var fortsatt mye vann da jeg var der, men jeg klarer ikke helt å se for meg hvordan det var når det var på det verste, sier hun.

Både Sti og Jacobsen er frivillige i Hjelpekorpset, men denne krisen viste at det ikke bare var bruk for hjelpekorpserne og deres kompetanse. Frivillige fra hele organisasjonen ble innkalt og var med på hjelpearbeidet.

Støtt arbeidet til Røde Kors og redd liv

Beredskap i krise

Selv om vi ikke var direkte berørt av uværet i Telemark, gjorde vi forberedelser og kartla både mannskap og utstyr som vi kunne bidra med i de berørte områdene. Som organisasjon har vi bidratt både ute i felt, på evakueringssentre, med transportoppdrag og informasjonsoppgaver og med flere lokalforeninger enn vi noen gang har bidratt med.

Røde Kors skaper trygghet og er til stede når katastrofen rammer. Vi kan tilby hjelp og støtte til folk som står i ekstreme situasjoner på en annen måte enn de offentlige nødetatene.

Under ekstremværet «Hans» viste vi at alle våre frivillige kan stå klare til å bistå uansett om de tilhører hjelpekorpset, omsorgsaktiviteter eller om de er en del av ungdomsarbeidet.

Flomsikring
Røde Kors-frivillige hjelper til med å rydde og evakuere. Foto: Liv Berit Karlsen/Røde Kors

Læringspunkter

Fremover vil vi bruke tid på å sammenfatte og sammenstille informasjon om Røde Kors’ samlede og totale respons og innsats i forbindelse med ekstremværet. Vi vet allerede at den har vært massiv, imponerende og at frivilligheten nok en gang har synliggjort viktigheten av Røde Kors som beredskapsorganisasjon og støtteaktør til norske myndigheter. Fokuset for oss fremover er på ivaretakelse av de frivillige som har bistått. Vi vil gjennomføre ettersamtaler for å ivareta våre frivillige og jobbe med evalueringsarbeid for å sørge for enda bedre respons og beredskap i neste krisesituasjon.

Denne hendelsen har virkelig vist hvor viktig den frivillige beredskapen er i Norge.

- Vi gjorde jo ikke så store ting, men det er godt å kunne vite at jeg er en del av beredskapen i Norge og å få være en del av frivilligheten, sier Sti stolt.

Les sak om Annie og Simon i Varden +

Bli frivillig i Røde Kors