Det nye utenforskapet

Hva skjer med selvfølelsen din når resten av samfunnet suser forbi deg og du ikke klarer å følge med? Mange eldre frykter digitalt utenforskap mest av alt.

«Jeg greier ikke å følge med på teknologien»

Sitatet er fra én av de 500 respondentene i en undersøkelse Opinion nettopp har gjennomført for Røde Kors blant eldre over 70 år.

Digitalt utenforskap handler ikke bare om at en oldefar sliter med å ringe barnebarnet på Facetime eller at en eldre tante ikke helt forstår forskjellen på Snapchat og Tiktok. Problemet stikker dypere enn dette. Selv om det fremdeles finnes noen alternative løsninger, så leveres nødvendige tjenester for å holde orden på skatt, personlig økonomi og egen helse i all hovedsak i digitale rom. For mange eldre handler den manglende digitale kompetansen derfor om tap av grunnleggende tilgang til helsehjelp og muligheten til å være selvstendig og ansvarlig på lik linje med de rundt seg.  Når muligheten for å delta i samfunnet i så stor grad krever tilgang til den digitale virkeligheten, betyr det at tilhørigheten til fellesskapet kan være truet om du ikke mestrer digitale plattformer.

En mann og en eldre dame sitter med en pad mellom seg
Frivillige Brumle og deltaker Haldis jobber med å skape trygghet i den digitale verden.

Besøksvenner i Telemark får stadig flere spørsmål om praktisk digital hjelp hos de eldre de besøker. I spørreundersøkelsen svarer hele 35 prosent av de over 70 år at de er sterkt eller ganske bekymret for ny teknologi og digitalisering av samfunnet.

«Jeg får ikke kontakt med omverden,» forteller én av de mange eldre Røde Kors har snakket med den siste tida om hvilke bekymringer de har i hverdagen.

Les mer om aktiviteten digital senior

Røde Kors er bekymret for at eldre med utfordringer knyttet til den digitale velferdsstaten, ikke får den hjelpen de har rett på. Derfor tilbyr vi aktiviteten Digital Senior flere steder i Norge. Røde Kors Digital Senior er en måte å hjelpe eldre som står helt på utsiden av den digitale hverdagen. Ved å lære bruk av nettbrett, oppnår eldre mestring og selvstendighet. 3. oktober startet Rjukan og Tinn Røde Kors opp med Digital senior som første lokalforening i Telemark. I tillegg vurderer en gruppe unge besøksvenner i Røde Kors nå å starte med lavterskel opplæring i digitale verktøy for eldre i Grenland.

En mann sitter ved et bord og skriver på en pad.
Deltaker Olav på kurset Digital senior er dypt konsentrert. Han har nettopp lært å skrive mail og jobber nå på spreng med å forfatte postkort til gamle kjente.

Det er urovekkende at våre frivillige ser flere og flere som trenger praktisk hjelp til viktige digitale oppgaver, som kommunene ikke har kapasitet til å bistå med. Slik kan det ikke være.

Det offentlige må på banen for å sørge at personer som ikke har tilgang på digital informasjon får den informasjonen og oppfølgingen de trenger for å være digitale borgere.