En gruppe mennesker står oppstilt ved siden av hverandre ute. Det er sol og fint vær tidlig vår.. Vis bildetekst
Distriktsstyre i Telemark på årsmøtet til Telemark Røde Kors. Fra venstre Siw Bastnes, Jarl Olav Rugtveit, Kjersti Pedersen, Johanne Seltveit, Mariann Ruud, Christian Christiansen og Trond Midtbøen

Gir 100 000 til innsamling

Distriktsstyret i Telemark Røde Kors gjorde nylig et vedtak om å bevilge 100 000 kroner til Norge Røde Kors sin innsamling til nødhjelpsarbeidet i Gaza/Israel.

- Det var en enkel avgjørelse, sier Trond Midtbøen, leder i distriktsstyret i Telemark Røde Kors. 

Situasjonen er dramatisk i Israel og Gaza, smerten og fortvilelsen er ubeskrivelig. Foreldre verner desperat om sine små, flere sykehus er ute av drift og behovet for nødhjelp er enormt.

Distriktsstyret i Telemark Røde Kors ønsket derfor å gi et bidrag til Norges Røde Kors sin nasjonale innsamlingsaksjon. 

- Vi oppfordrer også andre til også å gi, sier styrelederen.

Støtt arbeidet

Pengene som gis vil brukes der behovet for humanitær støtte er størst for de som er rammet av konflikten i Israel og de okkuperte palestinske områdene. Støtten vil gå til redningsarbeid, medisinsk og psykososial førstehjelp, nødhjelpsforsyninger og annen humanitær bistand som kan bidra til beskyttelse av den rammede befolkningen. De kanalene vi har for å hjelpe i denne konflikten er gjennom Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) som er til stede på alle sider, Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger og de to nasjonalforeningene i Israel og de okkuperte palestinske områdene.

Trond Midtbøen
Trond Midtbøen er leder for Distriktsstyret i Telemark Røde Kors.

Massive angrep har rammet sivile i både Israel og Gaza. Det er store ødeleggelser og mennesker i de berørte områdene lever i frykt, sorg og fortvilelse. Etter Hamas sitt angrep mot Israel 7. oktober (hvor 1.300 israelere omkom og 199 ble tatt til gisler) har det israelske forsvaret svart med kontinuerligere luftangrep mot Gaza. Disse har vært svært ødeleggende for sivilbefolkningen og sivil infrastruktur. Væpnede palestinske grupper har gjengjeldt disse med nye rakettangrep mot Israel.

Til nå er over 10 000 palestinere er drept, 4 008 av disse er barn og 2 550 er kvinner. 2 260 mennesker er fortsatt savnet på Gazastripen. 1 400 israelere er drept, 5 400 er skadet. 240 israelere holdes som gisler på Gazastripen. Det er en liten økning i antall nødhjelpsforsyninger som tillates inn til Gaza; men ikke i tilstrekkelige mengder.

- Røde Kors’ nasjonalforeninger i Israel og Gaza har vært på plass fra første stund og bidratt med redningsarbeid, medisinsk og psykososial førstehjelp og nødhjelpsforsyninger til den rammede befolkningen. Tusenvis av frivillige er i aksjon på begge sider og utfører redningsarbeidet sitt med betydelig risiko, forteller distriktsstyreleder Midtbøen.

Han forklarer videre at Palestinsk Røde Halvmåne jobber primært med helsetjenester og er blant hovedaktørene for ambulansevirksomhet i Gaza. De drifter to sykehus, en ambulansesentral med 32 ambulanser og 112 ambulansepersonell, førstehjelpere og annet helsepersonell. I tillegg støtter de lokalbefolkningen med utdeling av nødhjelpsmateriell som madrasser, tepper, vann, mat, melk, og annet livsviktig materiell som trengs for de som har søkt beskyttelse på skoler og andre provisoriske steder.

Røde Kors i Israel (heter formelt Israel Røde Davidsstjerne eller Magen David Adom på hebraisk) har over 26 000 frivillige og jobber primært med helsetjenester i Israel. De har siden første stund bidratt med medisinsk og psykososial førstehjelp til sårede i de rammede områdene i sørlige Israel.