Birtavarre Røde Kors

Birtavarre Røde Kors trenger flere frivillige til å dekke mange oppgaver i lokalsamfunnet.

Adresse
Nyvollvn. 1, 9147 BIRTAVARRE
E-post
frivillig.kafjord@nordtroms.net
Leder
Liv Hestdal

Her finner du Birtavarre Røde Kors Bassenget på vår Facebook-side