Birtavarre Røde Kors

Det er mange måter du kan bidra til Røde Kors på. Bli medlem, støttemedlem, frivillig eller sponsor. Ta gjerne kontakt med oss.

Adresse
Nyvollvn. 1, 9147 BIRTAVARRE
E-post
frivillig.kafjord@nordtroms.net
Leder
Liv Hestdal

Her finner du Birtavarre Røde Kor på vår Facebook-side