Gammel avisfoto av unge Røde Kors frivillige i HArstad Røde Kors Ungsom Vis bildetekst
Foto: Røde Kors. URK Harstad ca. 1925

Harstad Røde Kors

Velkommen til Harstad Røde Kors. Du kan engasjerere deg lokalt i mange forskjellige aktiviteter.

Kontakt oss:

Kontortid mandag - fredag kl 09.00 - 15.00

Kontaktpersoner i Harstad Røde Kors

Vår Facebook-side

Andre tilbud gjennom Harstad Røde Kors:

Det er mange måter du kan bidra på til Røde Kors. Bli medlem, støttemedlem, frivillig eller sponsor. Har du spørsmål om medlemskap: Ta gjerne kontakt med oss på medlem@redcross.no

Les mer om Harstad Røde kors

Aktiviteter og tilbud i Harstad Røde Kors