Årsmøte 2021

Velkommen til årsmøtet torsdag 18. mars! Av smittevernhensyn kreves påmelding for å kunne delta.

Informasjon om årsmøtet

Bildet viser Røde Kors-flagget som vaier i vinden. Det er sol og noen få skyer på himmelen.

Til behandling er ordinære årsmøtesaker. Kun betalende medlemmer har stemmerett. Dersom du ikke er medlem i Tromsø Røde Kors, så kan du registrere deg her.

Tid

Torsdag 18. mars 2021 kl. 18.00. Vær presis!

Sted - påmelding kreves!

Møtet vil foregå både på Røde Kors-huset i Jonas Lies gate 31 og digitalt via Teams.
Meld deg på årsmøtet her, og kryss av for om du deltar fysisk eller digitalt!

Påmeldingsfrist er 17. mars.

Saksliste og sakspapirer

Sakspapirene til årsmøtet finner du her.

1. Konstituering av møtet

a) Godkjenning av innkalling
b) Godkjenning av saksliste
c) Valg av møteleder/ dirigent
d) Valg av to til å underskrive protokollen
e) Valg av møtereferent
f) Valg av tellekorps
g) Godkjenning av benkeforslag ved valg

2. Årsberetninger 2020– samt styreleders ord for året

3. Regnskap 2020 med revisorberetning

4. Valg av revisor for året 2021

5. Handlingsplaner 2021

6. Budsjett 2021

7. Valg av styre

8. Valg av valgkomité

9. Avslutning og underskriving av protokoll

 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til årsmøtet!

Har du spørsmål knyttet til årsmøtet, ta kontakt med:

Kjell Roger Andersen ser mot kameraet og smiler, i en svart tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?". Foto.
Kjell-Roger Andersen
Administrativ leder
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
kjell.andersen@redcross.no
Telefon
97 02 83 08