Fellesverket i Tromsø

Byens nye ungdomshus, Fellesverket, i Kaigata 5 åpnet offisielt i september! Huset skal være et trygt sted hvor ungdom kan møtes, henge, spise og spille spill sammen

Ideen ble lansert av generalsekretæren

Fellesverket er en nasjonal satsing i Røde Kors og består av ungdomshus med gratis aktivitetstilbud for alle mellom 13 og 25 år. Her skal ungdom kunne møtes, spille spill, spise og generelt bare være ungdom sammen i trygge omgivelser med trygge voksenpersoner!

Flere Fellesverk var allerede etablert i andre storbyer da generalsekretæren i Norges Røde Kors, Bernt Apeland, lanserte ideen om et Fellesverk også i Tromsø til daglig leder på distriktet, Tord Eriksen. Apeland mente at en storby som Tromsø burde ha et sted som Fellesverket hvor ungdom kunne møtes og henge sammen i trygge omgivelser uten krav til prestasjon.

Tord Eriksen brakte ideen videre til daglig leder i Tromsø Røde Kors, Sissel Olsen. Og Sissel, med sitt store engasjement for unge, lot seg lett overtale. –Alle ledd i organisasjonen var altså engasjert. Ideen kom fra generalsekretæren på nasjonalt hold. Distriktet videreførte ideen til lokalforeninga, og da var prosessen raskt i gang. En hel organisasjon har derfor villet dette og stått sammen om å få det til, sier Tord, daglig leder på distriktet.

Han påpeker likevel: –Men det viktigste bidraget har naturligvis lokalforeninga, Tromsø Røde Kors, stått for selv. Her har ansatte og et knippe dedikerte frivillige virkelig stått på over lang tid for å få Fellesverket i Tromsø opp og stå.   

Planlegging og ombygging!

Arbeidet med Fellesverket i Tromsø kom for alvor i gang utover vinteren 2020. Først måtte et egnet og sentrumsnært lokale på plass. Deretter var det planlegging, oppussing og ombygging som skulle prege mange måneder.

Bildet viser et lokale som er under ombygging. Det står en sag på gulvet og masse treplanker ligger på gulvet.
Oppussing og ombygging av Fellesverket. Foto: Ruth Nilsen

Raskt etablerte det seg ei fast, stødig og trofast gruppe frivillige som skulle vise seg å stille opp gjennom hele den videre prosessen. Disse var Georg, Ruth, Dasha og Tommy. Odd-Christian Lilleeng, leder i Fellesverket Tromsø, berømmer deres innsats, og mener den har vært uvurderlig og avgjørende for å få Fellesverket på plass i Tromsø.

–Vi hadde også elever med valgfaget "Innsats for andre" fra ulike ungdomskoler inne som konsulenter for oss. Her bidro de unge med ideer til innhold de mente Fellesverket måtte ha. De kom også med generelle innspill på utforming.

Odd-Christian fortsetter: – Mens oppussinga var i full gang, startet Leksehjelpen og Gatemeglingen opp i det mest ferdigstilte lokalet i mars 2021. Noen uker senere, i slutten av mai, hadde vi første åpne møteplass for ungdom. Vi har også hatt mange skoleklasser på besøk.

– Per midten av oktober 2021 har vi hatt 194 unike deltaker, 459 innsjekkinger på aktiviteter og over 175 eksterne besøkende. Vi hadde også et arbeidstreningsprosjekt med fire ungdommer som lagde aktiviteter for andre ungdommer i 14 dager i sommer. Dette var en stor suksess. Det vil si at det har vært flere hundre besøkende innom siden slutten av mai, til tross for at vi hadde stengt i deler av juli og august.

Bildet viser Kjell Ingolf Ropstad i Barne- og familiedepartementet som spiller bordtennis sammen med en frivillig i Røde Kors.
Bufdir har vært en betydelig økonomisk støtteaktør, og i sommer fikk Fellesverket besøk av Kjell Ingolf Ropstad i Barne- og familiedepartementet. Foto: Daniel Lilleeng

Endelig offisiell åpning i september!

Gleden var stor da vi i midten av september markerte offisiell åpning av Fellesverket med snorklipping, kake, taler og live musikk.

Frivillige, deltakere, bidragsytere og ansatte møttes alle for å feire og markere åpninga. Ekstra hyggelig var det at generalsekretæren i Norges Røde Kors, Bernt Apeland, og varaordfører i Tromsø, Marlene Bråthen, kom på åpninga!

Bildet viser en frivillig, generalsekretæren og daglig leder på distriktet. De småprater og smiler til kamera med en kaffekopp i hånda.
God stemning på åpninga av Fellesverket. Fra venstre: Dasha Kudari (frivillig), Bernt Apeland (generalsekretæren i Norges Røde Kors) og Tord Eriksen (daglig leder i Troms Røde Kors)

–Fellesverket skal være et sted hvor ungdom kun skal være god på å være ungdom og hvor man ikke skal måtte prestere, sa generalsekretæren i talen sin. Han fortsatte: –Mange unge kjenner på ensomhet. Dette skal være et sted hvor man kan komme seg ut av og bekjempe ensomheten.

Varaordføreren, Marlene Bråthen, holdt også tale og uttrykte stor begeistring for at Fellesverket nå er etablert i Tromsø. –Dette er helt fantastisk. Det er en god møteplass for unge i Tromsø og et bra sted å møtes. Det er varmt, trygt, har ulike hyggelige soner og gratis mat. “Du mobber ikke den du deler et måltid med”, mener hun. Hun håper ungdommen i Tromsø bruker dette stedet og at flere trygge voksne melder seg som frivillig.

Et lite innblikk på Fellesverket  – frivillige, ansatte og lokalet

Bildet viser åtte personer, noen frivillige og noen ansatte, som smiler til kamera.
Denne fine gjengen har vært bærebjelken i oppbygginga av Fellesverket. Her fra åpninga. Fra venstre: Ruth, Dasha, Tommy, Odd-Christian, Karen, Georg, Johnny og Kjell-Roger

Fellesverket er bygd opp i mange ulike soner. Noen steder kan det gjøres lekser, andre steder kan man spise eller spille spill.

Bildet viser en sofakrok med mange puter. Putene er fargerike og etterligner emojis.
I denne sofakroken kan man slappe av eller spille spill.
Bildet viser et klasserom med pulter og stoler. På veggene er det malt dekorative tegninger, blant annet av to store sjiraffer.
Læringssonen. Her møtes blant annet Leksehjelpen tirsdager og torsdager. Gatemegleren holder også konfliktverksted her.

Takk til bidragsytere!

Frivillige hoder og hender er den viktigste motoren og uten dem hadde Fellesverket ikke blitt realisert! Likevel er det ikke til å unngå at man i bunnen av slike prosjekter må ha økonomisk støtte.

Husleie, strøm, møbler, kopper og kar, og spill, for å nevne noe, skal kjøpes inn. I den anledning vil vi trekke frem den betydelige støtten vi har fått fra Gjensidigestiftelsen, Samfunnsløftet, Bufdir, klesbutikken MAS, NT Byggservice ved Trond Jaklin og Karl Martin Solstrand, samt at vi fikk en god avtale med utleier, noe som gjorde det mulig å etablere et Fellesverk i det hele tatt.

–Det er et behov for en slik plass

Georg Wasseng er en av de frivillige på Fellesverket. Han har fulgt prosessen fra start til åpning, og fikk komme med ideer underveis om hvor ting skulle stå, fargevalg og utforming av lokalet. Han satt stor pris på muligheten til å være med å bidra på denne måten.

Bildet viser en av Fellesverkets frivillige, Georg. En voksen mann smiler til kamera. Det henger ballonger på veggen bak ham.
Frivilliges innsats har vært uvurderlig! Her er en av Fellesverkets trofaste frivillige, Georg. Han ønsket besøkende velkommen på åpninga!

Fremdeles er han frivillig, men nå på “Åpen dag” på onsdager siden lokalet for det meste er ferdigstilt.  –Jeg liker å se at ting blir til og at det blir et bra resultat. Det å se at den fysiske byggmassen og lokalet endrer seg, men også å se at ungdommen virker fornøyd og trives, er veldig givende. Senest i går kom en av ungdommen og sa at “hele plassen var utrolig bra laga” og at han trivdes veldig godt. Å høre slikt er veldig motiverende. Det er en bekreftelse på at det er behov for en slik plass og det føles bra å ha vært med å skape den, avslutter Georg. 

Les mer om Fellesverket i Tromsø her.

Har du spørsmål eller vil du komme i kontakt med Fellesverket?

Ta kontakt med:

Odd-Christian Lilleeng ser mot kameraet og smiler, i en rød tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?". Foto.
Odd-Christian Lilleeng
Rådgiver Fellesverket Tromsø
Kontorsted
Fellesverket i Tromsø
E-post
odd.lilleeng@redcross.no
Mobil
77 61 36 61