Årsmøte Tromsø Røde Kors 2022

Velkommen til årsmøte torsdag 17. mars 2022 kl. 19.00

Informasjon om årsmøtet

 
Bildet viser Røde Kors-huset i Tromsø i delvis sol. Det er sommer og grønn plen foran huset.
Røde Kors-huset i Tromsø

Tid og sted

Torsdag 17. mars 2022 kl. 19.00. Vær presis!

Årsmøtet vil foregå både på Røde Kors-huset i Jonas Lies gate 31 og digitalt på Teams. Vær oppmerksom på at dersom du ønsker å bruke stemmeretten din så må du møte fysisk. 

De som ønsker å delta digitalt mottar en lenke på epost til Teams-møtet innen et par timer før årsmøtet.

Påmelding

Vi ønsker at du melder deg på og krysse av for om du deltar fysisk eller digitalt. Påmeldingsfrist er 17. mars innen kl. 16.00.

Meld deg på møtet her!

Til behandling er ordinære årsmøtesaker

Kun betalende medlemmer har stemmerett. For å bruke stemmeretten din må du møte fysisk på Røde Kors-huset, og ikke digitalt i år. Dersom du ikke er medlem i Tromsø Røde Kors, så kan du registrere deg her.

Saksliste og sakspapirer

Du finner årsmøtepapirene her:
Årsmøtepapirer Tromsø 2022.pdf

1. Konstituering av møtet

a) Godkjenning av innkalling
b) Godkjenning av saksliste
c) Valg av møteleder/ dirigent
d) Valg av to til å underskrive protokollen
e) Valg av møtereferent
f) Valg av tellekorps
g) Godkjenning av benkeforslag ved valg

2. Årsberetninger 2021– samt styreleders ord for året

3. Regnskap 2021 med revisorberetning

4. Valg av revisor for året 2022

5. Handlingsplaner 2022

6. Budsjett 2022

7. Valg av styre

8. Valg av valgkomité

9. Endring lover Tromsø Røde Kors

10. Avslutning og underskriving av protokoll

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til årsmøtet!

Har du spørsmål knyttet til årsmøtet, ta kontakt med:

Kari Lydersen sitter på en benk og ser mot kameraet og smiler, i en rød tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?".
Kari Lydersen
Daglig leder i Tromsø Røde Kors
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
kari.lydersen@redcross.no
Telefon
95 47 20 45