Medlemsmøte Omsorg

Velkommen til medlemsmøte for medlemmer og frivillige innen omsorgsfeltet i Tromsø Røde Kors 9. mars kl. 17.30 på Teams

Medlemsmøte

Lokalråd Omsorg inviterer til medlemsmøte onsdag 9. mars kl 17.30 på Teams. 

Bakgrunnen for møtet er at Lokalråd Omsorg de siste to årene jevnlig har diskutert utfordringene knyttet til lokalrådets funksjon. Lokalrådets mandat er blant annet å lede omsorgsaktivitetene på lokalstyrets vegne. I en lokalforening av såpass stor størrelse som Tromsø Røde Kors, med flere ansatte, har lokalrådet strevd med å finne sin rolle. Ressursgruppene har fått den bistanden de har hatt behov for av de ansatte. Lokalrådets rolle har de siste årene derfor stort sett gått på å arrangere faglige seminarer og delta i noen av ressursgruppenes aktiviteter.  

Anbefaling om å legge ned LRO

Lokalrådet konkluderer derfor med og anbefaler å legge ned Lokalråd Omsorg i Tromsø Røde Kors, og foreslår heller at ett av medlemmene i lokalstyret til Tromsø Røde Kors får ansvar som kontaktperson for omsorgsfeltet. 

Betalende medlemmer kan stemme

Det er frivillige på omsorgsfeltet i Tromsø Røde Kors som avgjør om lokalrådet skal legges ned. Og kun frivillige som også har betalt medlemskap i Røde Kors har stemmerett. Vi setter derfor opp medlemsmøte 9. mars. Du kan bli medlem i Røde Kors ved å registrere deg her.

Velkommen til medlemsmøte! 

Tid og sted

Hva: Medlemsmøte for frivillige på omsorgsfeltet i Tromsø Røde Kors 

Tid: onsdag 9. mars kl. 17.30 - 18.30 

Sted: Digitalt på Teams. Du kan delta på møtet her!  

På vegne av Lokalråd Omsorg, 
Eirin Rødseth 
leder LRO