Årsmøte i Tromsø Røde Kors 2023

Velkommen til årsmøte på Røde Kors-huset torsdag 16. mars kl.18.00

Informasjon om årsmøtet

 
Bildet viser Røde Kors-huset i Tromsø i delvis sol. Det er sommer og grønn plen foran huset.
Røde Kors-huset i Tromsø

Tid og sted

Torsdag 16. mars 2023 kl. 18.00

Årsmøtet vil foregå både på Røde Kors-huset i Jonas Lies gate 31 og digitalt på Teams. Vær oppmerksom på at dersom du ønsker å bruke stemmeretten din så må du møte fysisk på Røde Kors-huset. 

Påmelding ved digital deltakelse

Ved digital deltakelse har man talerett, men ikke stemmerett. De som ønsker å delta digitalt på melde seg på møtet her innen 15. mars. Du mottar da en lenke på epost til Teams-møtet kort tid før årsmøtet starter. 

Stemmerett, saksliste og sakspapirer

Til behandling er ordinære årsmøtesaker. Kun betalende medlemmer har stemmerett. Dersom du ikke er medlem i Tromsø Røde Kors, så kan du registrere deg her. For å bruke stemmeretten din må du møte fysisk på Røde Kors-huset.

Årsmøtepapirene finner du her. 

Saksliste

1. Konstituering av møtet

a) Godkjenning av innkalling
b) Godkjenning av saksliste
c) Valg av møteleder/ dirigent
d) Valg av to til å underskrive protokollen
e) Valg av møtereferent
f) Valg av tellekorps
g) Godkjenning av benkeforslag ved valg

2. Årsberetninger 2022– samt styreleders ord for året

3. Regnskap 2022 med revisorberetning

4. Valg av revisor for året 2023

5. Handlingsplaner 2023

6. Budsjett 2023

7. Valg av styre

8. Valg av valgkomité

9. Avslutning og underskriving av protokoll

 

Det serveres kaffe og kake. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til årsmøtet!

Har du spørsmål knyttet til årsmøtet, ta kontakt med:

Kari Lydersen sitter på en benk og ser mot kameraet og smiler, i en rød tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?".
Kari Lydersen
Daglig leder i Tromsø Røde Kors
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
kari.lydersen@redcross.no
Telefon
95 47 20 45