Årsmøte i Tromsø Røde Kors 2024

Velkommen til årsmøte onsdag 20. mars!

Årsmøte 2024

Bildet viser Røde Kors-flagget som vaier i vinden. Det er sol og noen få skyer på himmelen.

Tid og sted

Årsmøtet vil foregå onsdag 20. mars kl. 18.00 både på Røde Kors-huset i Jonas Lies gate 31 og på Teams (digitalt). Det kreves påmelding ved digital deltakelse. Se info lenger ned. Dørene på Røde Kors-huset åpner kl. 17.30. Da serverer vi varm mat for de som ønsker det før årsmøtet begynner. 

Tidsplan

Kl. 17:30: Velkommen. Servering av varm mat.
Kl. 18:00-18:30: Foredrag av Tove Skjelbakken «På internasjonalt oppdrag for Røde Kors». Tove har hatt mange oppdrag som delegat for Norges Røde Kors i internasjonalt nødhjelpsarbeid i mange land.
Kl. 18:30- ca. 20:00: Formelle årsmøtesaker, inkludert pause med kaffe og kake.

Påmelding ved digital deltakelse

Ved digital deltakelse har man talerett, men ikke stemmerett. De som ønsker å delta digitalt på årsmøtet må melde seg på her innen 19. mars 2024. Du mottar da en lenke på epost til Teams-møtet kort tid før årsmøtet starter. 

Stemmerett

Kun betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet.* Vi minner om at dersom du ønsker å bruke stemmeretten din så må du møte på Røde Kors-huset og ikke delta digitalt. 

*I Røde Kors skiller vi mellom frivillige og medlemmer. Frivillige utfører frivillig arbeid, mens medlemmer betaler en årlig medlemskontingent og støtter på den måten sin lokalforening økonomisk. Man kan være frivillig og medlem samtidig. Kun medlemmer har stemmerett ved årsmøtet. Du kan melde deg inn som medlem i Røde Kors her i forkant av årsmøtet. 

Saksliste og sakspapirer

Sakspapirene deles fortløpende på denne siden.

For tilgang til sakspapirene på selve årsmøtet ber vi om at dere benytter egen mobiltelefon, nettbrett eller pc for nedlastning av disse fra hjemmesiden vår. På den måten imøtekommer vi Klimaplakaten i Røde Kors om miljøbesparelser knyttet til utskrifter.

 1. Konstituering av møtet
  a) Godkjenning av innkalling
  b) Godkjenning av saksliste
  c) Valg av møteleder/ dirigent
  d) Valg av to til å underskrive protokollen
  e) Valg av møtereferent
  f) Valg av tellekorps
  g) Godkjenning av benkeforslag ved valg
 2. Årsberetninger 2023– samt styreleders ord for året
 3. Regnskap 2023 og revisorberetning (hold musepekeren over ordene "regnskap" og "revisorberetning", og følg koblingene for å se dokumentene)
 4. Valg av revisor for året 2024
 5. Godkjenning av lovendring for Tromsø Røde Kors
 6. Årsmøtesak fra styret: Røde Kors-husets framtid
 7. Innkomne saker: Kjøp av ny hytte?
 8. Handlingsplaner 2024
 9. Budsjett 2024
 10. Valg av styre
 11. Valg av valgkomité
 12. Avslutning og underskriving av protokoll 

Velkommen!

Det serveres mat, kaffe og kake. Vi ønsker alle medlemmer, frivillige og venner av Tromsø Røde Kors hjertelig velkommen til årsmøtet!

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Kari Lydersen sitter på en benk og ser mot kameraet og smiler, i en rød tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?".
Kari Lydersen
Daglig leder i Tromsø Røde Kors
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
kari.lydersen@redcross.no
Telefon
95 47 20 45