Årsmøte i Tromsø Røde Kors 2024

Informasjon om kommende årsmøte

Årsmøte 2024

Dato for årsmøtet er satt til xxx 2024

Kandidater til styret

Innkomne saker innen frist xxx

Tid og sted

Årsmøtet vil foregå både på Røde Kors-huset i Jonas Lies gate 31 og digitalt på Teams. Vær oppmerksom på at dersom du ønsker å bruke stemmeretten din så må du møte fysisk på Røde Kors-huset. 

Påmelding ved digital deltakelse

Ved digital deltakelse har man talerett, men ikke stemmerett. De som ønsker å delta digitalt på melde seg på møtet her innen xxx. (Lag ny hyperkobling). Du mottar da en lenke på epost til Teams-møtet kort tid før årsmøtet starter. 

Stemmerett, saksliste og sakspapirer

Til behandling er ordinære årsmøtesaker. Kun betalende medlemmer har stemmerett. Dersom du ikke er medlem i Tromsø Røde Kors, så kan du registrere deg her. For å bruke stemmeretten din må du møte fysisk på Røde Kors-huset.

Årsmøtepapirene finner du her. (Lag to nye koblinger. En for trykkefila til årsrapport og en fil for resten av dokumentene).

Saksliste

 1. Konstituering av møtet
 2. a) Godkjenning av innkalling
  b) Godkjenning av saksliste
  c) Valg av møteleder/ dirigent
  d) Valg av to til å underskrive protokollen
  e) Valg av møtereferent
  f) Valg av tellekorps
  g) Godkjenning av benkeforslag ved valg
 3. Årsberetninger 2023– samt styreleders ord for året
 4. Regnskap 2023 med revisorberetning
 5. Valg av revisor for året 2024
 6. Handlingsplaner 2024
 7. Budsjett 2024
 8. Valg av styre
 9. Valg av valgkomité
 10. Avslutning og underskriving av protokoll

Det serveres kaffe og kake. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til årsmøtet!

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Kari Lydersen sitter på en benk og ser mot kameraet og smiler, i en rød tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?".
Kari Lydersen
Daglig leder i Tromsø Røde Kors
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
kari.lydersen@redcross.no
Telefon
95 47 20 45