Svart-hvitt. Åpen dør.

Døråpner i Trøndelag

Døråpner er et aktivitetstilbud for mennesker som ønsker å reetablere et liv etter en periode innenfor rus, soning eller psykiatri.

Tone Smistad

Rådgiver Nettverk etter soning
Kontorsted: Trondheim
Telefon: 412 41 543
E-post: tone.smistad@redcross.no