Ingen varsling betyr ikke at alt er trygt

Mens resten av landet farges i gult og oransje for å indikere hvor stor faren er for snøskred, er Trøndelag tilsynelatende uberørt. Vi må ikke tolke det som at våre fjell er trygge.

– Det er viktig at vi ikke lar oss lure av varslingen. Eller rettere sagt mangelen på varsling i store deler av fylket vårt, sier Kjersti Løvik.

Hvis du sjekker Varsom.no er det veldig sjelden varsel om snøskredfare i Trøndelag. Men det kan definitivt gå farlige skred her også, og de siste årene har disse tatt liv.

De to varslingsregionene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag er såkalte B-varslingsregioner. Det betyr at det ikke varsles om snøskredfare herfra før vi når faregrad 4, som er nest høyeste gradering og indikerer stor fare for snøskred.

– Ved faregrad fire kan det fort føles skummelt å være på tur utenfor markerte løyper. Det knaker i gjerne snøen og er mye skavler og man kan lett gå i terrengfeller, forklarer Løvik. 

– Og det er helt klart mulig å løse ut skred før vi når nivå 4 også, understreker hun.

Løvik poengterer at vi uansett bør forberede oss godt til toppturen på flere måter enn bare å sjekke snøskredvarslingen.

– Vi må uansett planlegge turen godt, lære oss hvordan vi kan ferdes trygt og ha utstyret og kunnskapen til å redde hverandre hvis det skulle bli nødvendig, sier Løvik.