20160509.Orkdal.rkh.8.mai.7405small12

Gir medlemmer gratis førstehjelpskurs

Selbu Røde Kors ønsker å skape et tryggere lokalsamfunn i bygda gjennom å tilby gratis førstehjelpskurs til alle sine medlemmer og barnehager i kommunen.

– Vi i Selbu Røde Kors ønsker å gi noe tilbake til våre støttemedlemmer. Det er en fin mulighet for oss til å gi noe tilbake til de som gjør at vi kan bidra med viktig, humanitært arbeid i bygda. Vi ønsker å si tusen takk for støtten, forteller Anne Berit Ødegård Larsen, leder i Selbu Røde Kors.

KSOR_Selbu31
Selbu Røde Kors og leder Anne Berit Ødegård Larsen ønsker å takke lokalforeningens medlemmer for støtten samtidig som de bidrar til å skape et tryggere lokalsamfunn.

En undersøkelse fra august 2016, utført av TNS Gallup på oppdrag fra Røde Kors, viser at det er stort behov for mer kunnskap blant befolkningen om hvordan man håndterer en uønsket hendelse:

  • 91 prosent svarte at de vet hva de skal gjøre dersom noen faller om på gate og trenger førstehjelp.
  • 57 prosent har ikke vært på førstehjelpskurs de siste to årene.
  • Førstehjelpskunnskap er ferskvare som krever jevnlig vedlikehold. Det ser ut til at folk overvurderer sin evne til å hjelpe og at det er et sprik mellom rapportert handlekraft og faktisk kunnskap.
  • Røde Kors´ førstehjelpsundersøkelse fra 2015 viser at over halvparten av oss er usikre på hva vi skal gjøre når noen trenger førstehjelp. 76 prosent vil ikke gjøre noe i frykt for å gjøre feil.

Skaper et tryggere samfunn

Røde Kors i Selbu ønsker derfor å øke bevisstheten på personlig beredskap og førstehjelpskunnskaper, og vil sørge for at mange flere selbygger tar skrittet og lærer seg førstehjelp slik at de blir tryggere når en krise inntreffer.

16473658_689674877860055_3418295912246180647_n (1)
Selbu Røde Kors gir også bort førstehjelpsundervisning til alle bygdas barnehager. – Det vekker ekstra stor interesse hos barna når vi har med oss førstehjelpsdukken Henry. Etter kurset gir vi bort både dukken og annet læringsmateriell til barnehagen, slik at barnehagen selv kan legge inn førstehjelp som en del av det pedagogiske opplegget, forteller Anne Berit Ødegård Larsen, leder i Selbu Røde Kors.

– Personlig beredskap handler om å være trygg på seg selv og sine nærmeste dersom det skulle skje en uforutsett hendelse. Gjennom å tilby førstehjelpskurs til våre medlemmer ønsker vi å gjøre Selbu til et tryggere samfunn, forteller Ødegård Larsen

I Selbu har de både nattevandrere, besøkstjeneste og hjelpekorps. Frivillige i Røde Kors Besøkstjeneste i Selbu besøker enkeltpersoner og institusjoner i bygda, noe de har gjort siden 1968. I tillegg arrangerer de hyggekvelder, og samarbeider om julekveldsfeiring sammen med frivilligsentralen. Nattevandrere er frivillige som gjennom sin tilstedeværelse på ulike arenaer er med på å skape et mer åpent og tryggere oppvekstmiljø ved å være til stede der hvor ungdom oppholder seg. 

Hjelpekorpset ble igjen operativt i 2015, og blir utkalt på letaksjoner i bygda og i Trøndelag i alle sesonger. Se video fra ett av kursene de avholdt i Selbu:

Satser på flerkultur

I dag samarbeider Selbu Røde Kors med med Selbu Frivilligsentral om å tilby migrasjonsaktiviteter for innvadrere og flyktninger. Lokalforeningslederen forteller at de nå ønsker å kunne tilby blant annet Røde Kors Flyktningguide.

– Vi har flere flyktninger som frivillige i Røde Kors, og vi merker et sterkt engasjement i bygda. Inkludering og god integrering er også med på å skape trygge lokalsamfunn. Vi må ta vare på alle innbyggere i bygda, også nye flyktninger og innvandrere som kommer.