Hjelpekorps i aktivitet sommer

Grong Røde Kors

Grong Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Velkommen!

Her finner du oss på vår Facebook-side