Mennesker som drikker kaffe og snakker sammen

Levanger Røde Kors

Levanger Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorgsaktiviteter, rednings-og beredskapsarbeid.

Her finner du oss på vår Facebook-side