Mennesker som drikker kaffe og snakker sammen

Levanger Røde Kors

Levanger Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorgsaktiviteter, rednings-og beredskapsarbeid.

Adresse
Sjøgata 17, 7601 LEVANGER
Telefon
40006028
E-post
levanger@rodekors.org
Leder
Aina Vareide Haug
Nestleder
Asbjørn Møller

Her finner du oss på vår Facebook-side