Karin, Ketil og Nina i Malm Røde Kors inviterer deg også til å bli beredskapsvakt

Malm Røde Kors

Malm Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Landsemvegen 1, 7790 MALM
Telefon
93005138
E-post
malm@rodekors.org
Leder
Magne Idar Foosnæs
Nestleder
Nina Følling Sund

Velkommen

Her finner du Malm Hjelpekorps Facebook-side

Våre aktiviteter